Så här effektivt kan ditt systematiska arbetsmiljöarbete bli

kruka-mugg
Skriven av
Lisa Sohlberg
Lästid
1 min

För att du ska kunna genomföra ett systematiskt arbetsmiljöarbete som är effektivt och resultatinriktat är ett digitalt system nästintill ett måste. I det här blogginlägget berättar vi varför!

Osäker på om det verkligen är värt att investera i ett digitalt system?

Även om ett digitalt verktyg på många sätt kan anses som mer effektivt finns det flera faktorer som hindrar oss från att överge det analoga. Vi är bekväma och byter ogärna ut någonting som trots allt fortfarande fungerar.

Men förr eller senare kommer även du att hamna i ett läge där du tvingas gå över till det digitala – inte bara för att nå upp till kraven om systematiskt arbetsmiljöarbete, utan för att hålla din verksamhet vid liv. För att inte riskera att bli irrelevant eller bakåtsträvande gäller det att följa med i den digitala utvecklingen. 

På vilka sätt kan då ett digitalt verktyg underlätta din vardag och transformera verksamhetens arbetsmiljöarbete? Låt oss ge dig några praktiska exempel.

För dig som vill spara tid och skapa långsiktiga resultat

När ni har satt målen för arbetsmiljöarbetet är det dags att bestämma vem som gör vad, hur och varför. Vilka aktiviteter krävs till exempel för att uppnå önskat resultat? Med ett digitalt verktyg kan hela verksamheten på ett smidigt sätt få överblick på hur ni ligger till. Du kan dessutom enkelt följa upp mål och processer i realtid, utan att behöva lägga extra tid på att först leta fram rätt version i Excel eller Word.  

Ett gemensamt system gör det lättare för ledningen att få kontroll på arbetsmiljöarbetet. När samtliga avdelningar har samma förutsättningar att delta är chansen dessutom större att arbetsmiljöproblem, som annars kanske inte hade rapporterats, upptäcks.

Med en digitaliserad arbetsmiljöplan och arbetsmiljöpolicy blir det också lättare att automatisera schemaläggning av aktiviteter och påminnelser. Vilket effektiviserar arbetet ännu en nivå och underlättar för genomförandet av aktiviteter kopplade till arbetsmiljöarbetet.

Sammanfattningsvis så kommer du att spara massa tid. Men det är faktiskt inte allt…

Ytterligare 6 anledningar att digitalisera arbetsmiljöarbete

  • Uppnå lagefterlevnad inom den fysiska, organisatoriska och sociala arbetsmiljön
  • Samla alla dokument, policys och rutiner som rör arbetsmiljöarbetet på samma ställe
  • Sammanställ det årliga arbetsmiljöarbetet i en rapport som enkelt kan delas internt och externt
  • Enkelt att dela ut uppgifter till dina medarbetare (eller till dig själv)
  • Snabbt ta fram analyser med aktuella data i realtid, från alla avdelningar

Vill du veta mer om hur du kan digitalisera i praktiken? Då får du gärna titta på vårt webinar på ämnet, där vi berättar om hur systematiskt arbetsmiljöarbete med Stratsys kan se ut!

Ta mig till webinarfilmen

Upptäck mer