Därför bör GRC vara en del av affärsstrategin

<span id="hs_cos_wrapper_name" class="hs_cos_wrapper hs_cos_wrapper_meta_field hs_cos_wrapper_type_text" style="" data-hs-cos-general-type="meta_field" data-hs-cos-type="text" >Därför bör GRC vara en del av affärsstrategin</span>
Skriven av
Karl Sandström
Lästid
2 min

Risk och kontroll handlar inte bara om lagefterlevnad. Ett effektivt GRC-arbete kan vara lika värdefullt för bolagets tillväxt, som för att leva upp till lagkrav och undvika ekonomiska påföljder. Här får du veta hur du gör GRC till en central del av verksamhetens affärsstrategi.

GRC – så mycket mer än compliance

De flesta av oss förknippar i första hand GRC med compliance, eller efterlevnad som vi säger på svenska. Vi tänker på vilka konsekvenser det skulle få för företagets ekonomi och anseende om vi inte uppfyller aktuella lagkrav. 

Den allmänna uppfattningen är att GRC handlar om problemlösning. Särskilt inom branscher där majoriteten av tiden ägnas åt att hålla sig uppdaterad på nya lagkrav och ramverk. Ibland finns det varken tid, energi eller resurser till att fundera över om det finns bättre och mer kostnadseffektiva sätt att jobba på.  

Reaktivt checkliste-betonat arbete kan kännas enkelt att ‘dra igång’, men nyttoeffekten är låg och arbetsinsatsen hög för att få det att fungera ens på låtsas. Ett integrerat risk- och kontrollarbete kan istället vara en avgörande bidragsfaktor för bolagets tillväxt. Verksamheter som jobbar med GRC på rätt sätt har alla förutsättningar att bli både affärsmässigt smartare och mer konkurrenskraftigare. 

Utmaningen: att göra riskerna tillgängliga för alla 

Ett vanligt problem hos stora och medelstora företag är att arbetet utförs i silos på avdelnings- eller medarbetarnivå. Silostrukturer begränsar informationsflödet, skapar flaskhalsar, selektiva verklighetsbilder, långsammare beslutsfattning och ökar risken för feltolkningar. När företaget arbetar i silos blir det svårare att kommunicera ut GRC-arbetet i hela organisationen.   

Hur riskerna kommuniceras är nästan lika viktigt som informationen i sig. Varje funktion i företaget behöver kunna ta till sig och förstå riskerna utifrån sitt perspektiv. En ekonomichef behöver till exempel inte ta del av samma detaljerade information som en riskspecialist. 

Företagets ledning behöver kunna sätta sig in i riskerna utifrån ett strategiskt perspektiv. Så att de har möjlighet att fatta strategiska beslut med hänsyn till riskrelaterade faktorer. Hur gör man för att göra riskerna tillgängliga och tydliga för hela organisationen? 

Lösningen: en gemensam plattform som skapar överblick och rätt förutsättningar 

Företag som är seriösa med sitt GRC-arbete gör rätt i att investera i ett system. Bra GRC-lösningar gör det enkelt för hela verksamheten att kommunicera, förstå och agera på relevant data.  

Det finns verktyg som kan leverera extremt detaljerad information, men som inte klarar av att presentera riskerna snabbt och tydligt. Tillgänglighet är en av de viktigaste faktorerna när det kommer till att nyttja riskerna ur ett strategiskt perspektiv. Först när hela organisationen kan ta del av, förstå och agera på riskerna kan ni applicera dem på affärsstrategin.  

Ett verktyg för GRC gör det enkelt att snabbt dela riskrelaterad information med chefer och kollegor. Så att ni tillsammans kan fatta beslut som är av verkligt värde för verksamheten. 

Skapa affärsvärde med GRC 

Det är viktigt att förstå GRC-arbetets roll i affärsstrategin och det värde det kan tillföra. GRC är i själva verket så mycket mer än ett verktyg för rapportering och efterlevnad – det är en central del av företagets tillväxt.

En bra GRC-lösning ger företagsledningen omedelbar överblick på alla operativa risker och de åtgärder som behöver vidtas för att minska dem. Information som i sin tur gör det möjligt att agera snabbt och med hänsyn till bolagets övergripande affärsmål.

När hela organisationen kan ta del av och förstå riskerna blir det lättare att fatta de strategiska beslut som krävs för att driva verksamheten framåt.  

Accelerera ditt GRC-arbete med Stratsys
Stratsys möjliggör ett integrerat och systematiskt arbetssätt som framgångsrikt stödjer och stärker ert GRC arbete över tid. Läs mer om hur vi kan hjälpa ditt företag med GRC-styrning