3 måsten för att lyckas med riskhantering i framtiden

<span id="hs_cos_wrapper_name" class="hs_cos_wrapper hs_cos_wrapper_meta_field hs_cos_wrapper_type_text" style="" data-hs-cos-general-type="meta_field" data-hs-cos-type="text" >3 måsten för att lyckas med riskhantering i framtiden</span>
Skriven av
Karl Sandström
Lästid
2 min

Hur lyckas man med riskhantering i en omvärld där lagkrav, förutsättningar och risker ständigt förändras? Här har vi samlat tre viktiga framgångsfaktorer för att lyckas med riskhantering både idag och i den närliggande framtiden.

1. Integrera riskhantering i hela verksamheten

Riskhantering skapar möjlighet för att öka tillväxten, göra företaget mer kostnadseffektivt och konkurrenskraftigt. Men för att det ska bli möjligt behöver riskhanteringen integreras i hur verksamheten faktiskt fungerar, utan att kväva den.

Hela organisationen behöver bli medvetna om och delaktiga i det pågående riskarbetet. Det är en fråga om kultur och beslutsinstinkter mer än administrativt informationsskapande som inte används ’på riktigt'.

För att få ut riskarbetet i organisationen är kommunikationen viktig. Det är inte helt lätt att kommunicera riskhantering på ett sätt som alla förstår och kan ta till sig. Kommunikationen behöver inte bara vara tydlig, utan också anpassad för den som ska ta emot den.

Ett system för riskhantering gör det möjligt att skapa rätt kontaktytor med rätt information för rätt personer, utan att det blir överväldigande. Interaktionen med riskarbetet ska stödja och forma det kontinuerliga beslutsfattandet, inte vara en rapporteringsexercis.

Vissa personer i företaget behöver ha tillgång till information ner på detaljnivå, medan andra förstår sammanhanget bättre om de får se den övergripande bilden. Ett digitalt verktyg för riskhantering gör det möjligt att få överblick på bolagets gemensamma mål, strategier och aktiviteter, på en nivå som passar varje individ.

2. Anpassa riskarbetet efter företagets växande behov

Att arbeta systematiskt med risk i en organisation kräver ofta en förändringsresa. Det är viktigt att man börjar i rätt ände med arbetssätt och omfattning som organisationen kan absorbera, för att gradvis bygga till där man vill eller behöver vara för att ha kontroll på sina risker.

Det är ett misstag både att börja för stort i tron att organisationen ’kommer ikapp’ och att börja för litet i tron att överförenklat ’är bättre’. Riskarbetet är ett levande arbete i konstant rörelse och som allt levande förändras det över tid.

Allt eftersom förmåga och behov växer behöver systemstödet för riskhantering kunna växa och förändras utan stora insatser och kostnader. Behovet ska styra systemet och inte tvärt om. Genom att välja ett konfigurerbart systemstöd där man kan göra mycket själva skapar man en framtidssäker och ekonomiskt förutsägbar investering.

3. Ge organisationen rätt stöd för riskarbetet

Många organisationer påbörjar sitt riskarbete med verktyg som Excel eller Word, för att så småningom gå vidare till en digital plattform. Med ett dedikerat systemstöd för riskhantering får din organisation tillgång till en digital samarbetsyta som främjar kommunikation mellan olika kontor, avdelningar och individer.

Ni får tillgång till funktioner som filtrering, versionshantering, påminnelser om deadlines och automatiserade rapporter. Idag har många företag kommit en bra bit med riskarbetet. De har decentraliserad koll på sina risker, men kämpar med att samla all information på en plats och skapa en helhetsbild.

Utmaningen är att bryta ner silos, undvika duplicering, och behålla relevans. Lösningen är ett systemstöd som levererar en tydlig arbetslogik som anpassar sig till era behov.

Vill du veta mer om vad ett system för riskhantering kan göra för din organisation? Läs mer om Stratsys verktyg för risk & kontroll.