Så kan ni arbeta med ISO 31000 i en digital miljö

<span id="hs_cos_wrapper_name" class="hs_cos_wrapper hs_cos_wrapper_meta_field hs_cos_wrapper_type_text" style="" data-hs-cos-general-type="meta_field" data-hs-cos-type="text" >Så kan ni arbeta med ISO 31000 i en digital miljö</span>
Skriven av
Max Kollberg
Lästid
2 min

ISO 31000 innehåller riktlinjer och en process för hur organisationer kan hantera risker. I det här blogginlägget ska vi gå djupare in på vad du behöver veta om ISO 31000 och hur ni kan arbeta med det i en digital miljö. 

Vad är ISO 31000?

ISO 31000 är ett ramverk som ger vägledning till verksamheter om riskhantering. ISO 31000 går att anpassa efter alla verksamheter och alla olika typer av risker. Ramverket publicerades första gången 2009 och uppdaterades senast 2018. Det övergripande målet med ramverket är att stötta beslutsfattandet genom att hjälpa till med att identifiera, bedöma och hantera risker.

Varför ska man arbeta enligt ISO 31000?

Syftet med ISO 31000 är att hjälpa verksamheter skapa en kultur där alla i en organisation är medvetna om vikten av att hantera och arbeta med risker. Att använda sig av ISO 31000 är ett bra första steg i riskarbetet. Om verksamheter använder sig av ISO 31000 ger det förutsättningar att hålla en hög standard för hantering och förebyggande av risker.

Några exempel vad verksamheten kan uppnå med hjälp av ramverket ISO 31000:

  • Förbättrade arbetsprocesser inom organisationen
  • En bättre arbetsmiljö
  • Få alla i organisationen att jobba mot samma mål
  • Bättre förutsättningar att identifiera möjligheter och hot
  • Mer effektivt kunna allokera och använda resurser för riskhantering

Hur börjar man arbeta enligt ISO 31000? 

Här är 5 tips att tänka på när ni ska börja arbeta enligt ISO 31000.

  1. Anpassa standarden till den egna verksamheten.
  2. Dela upp och prioritera riskarbetet.
  3. Förändring och nya arbetssätt tar tid, så ha tålamod.
  4. Sätt realistiska förväntningar.
  5. Ett steg framåt är bättre än inget steg alls.

Förutom att aktivt börja arbeta utifrån ISO 31000 ramverket ska ISO-arbetet även dokumenteras på ett transparent och strukturerat sätt. En vanlig lösning är att man digitaliserar ledningssystemet med ett digitalt verktyg och automatiserar stora delar av dokumentationen. Då får man tid över till annat och kan fokusera på att levandegöra ISO-arbetet i verksamheten.

Tips vid val av ramverk 

Om ni föredrar att jobba med ISO 31000 ramverket såväl som delar av COSO-modellen så rekommenderar vi att inte avgränsa er utan att arbeta med båda. Detta då ramverken är lika varandra, men på många sätt också kompletterar varandra.

Som vi tidigare nämnt kräver arbetet enligt ISO 31000 en hel del administration vilket kan effektiviseras med hjälp av ett digitalt verktyg som hjälper er att både övervaka och implementera risker på en och samma plats.

Stratsys verktyg för Risk och kontroll är framtagen med ISO 31000 ramverket såväl som COSO-modellen som utgångspunkt och ger organisationer ett effektivt stöd i riskarbetet. Vill du veta mer om vad ett system för riskhantering kan göra för din organisation? Läs mer om Stratsys verktyg för risk & kontroll.