Hållbarhetsredovisning – så blir det rätt från början

Den här guiden är till för dig som vill att din hållbarhetsredovisning ska vara intressant, trovärdig och engagerande men kanske inte vet om ni jobbar på rätt sätt i nuläget. Vi kommer att titta närmare på tre framgångsfaktorer som du behöver ha på plats – oavsett om du planerar din första redovisning eller gör ett omtag.

Du får bland annat veta:

  • Hur du gör en korrekt väsentlighetsanalys
  • Hur du lär känna dina intressenter med en intressentdialog
  • Hur du projektleder din hållbarhetsrapport på bästa sätt

framgangsfaktorer-guide

Ladda ner guiden