3 key takeaways från DI hållbart näringsliv

<span id="hs_cos_wrapper_name" class="hs_cos_wrapper hs_cos_wrapper_meta_field hs_cos_wrapper_type_text" style="" data-hs-cos-general-type="meta_field" data-hs-cos-type="text" >3 key takeaways från DI hållbart näringsliv</span>
Skriven av
Erik Englund
Lästid
2 min

Under konferensen DI hållbart näringsliv 2021 samlades experter, bolagsledning och visionärer för att diskutera den affärsmässiga hanteringen av klimat- och hållbarhetsfrågorna. Här delar vi med oss av tre key takeaways från konferensen!

1. Hållbarhetsstrategin tar plats i ledningsgruppen

 Den mest hoppfulla insikten från konferensen är att hållbarhetsstrategin äntligen får ta plats i ledningsgruppen. Nya regelverk så som CSRD, EU taxonomin och EU:s utsläppstullar ställer krav på organisationer att ta kontroll över sin klimatpåverkan. I samma veva börjar verksamheter inse den affärsmässiga nyttan med att involvera hållbarhetsarbetet i samtliga styrprocesser.

Det är viktigt att säkerställa att företagets övergripande mål inte krockar med FN:s Globala mål. Målkonflikter kan undvikas genom att hållbarhetsarbetet integreras i ledningsgruppens strategiarbete och blir en del av affärsplanen. När ledningsgruppen är med på tåget blir det också lättare att skapa ägandeskap och delaktighet i resten av verksamheten för den transformation som är nödvändig.  

2. Finanssektorn driver utvecklingen mot klimatneutralitet

 I januari 2022 träder EU taxonomin i kraft, ett regelverk som klassificerar vilka ekonomiska aktiviteter som är miljömässigt hållbara. Tanken är att finanssektorn ska ta ledningen i utvecklingen mot klimatneutralitet och fungera som en katalysator för omställningen till en grönare ekonomi.

Taxonomin förser oss med ett gemensamt ramverk som gör det möjligt att styra kapital mot gröna investeringar. Vilket i sin tur betyder att experter som arbetar med hållbarhetsstyrning i bolag och controllers inom finansiell redovisning behöver stärka sitt samarbete.

EU taxonomin är ett viktigt verktyg för att nå Parisavtalet. För att kunna ställa om till klimatneutralitet före 2050 behöver cirka 300 miljarder € per år investeras i företagen inom EU. Kapitalet behöver komma från finanssektorn och drivas mot miljömässigt hållbara verksamheter. Redan i januari 2023 kommer minst 2000 företag i Sverige att beröras av de nya rapporteringskraven.

 3. Likheterna mellan digitalisering och hållbarhet

Ett annat ämne som diskuterades är likheterna mellan digitaliserings- och hållbarhetsvågen. Båda områdena har stor inverkan på verksamheten som stort och kräver såväl ägandeskap som deltagande.

Det finns många likheter med att integrera digitalisering och hållbarhet i en organisation. En viktig framgångsfaktor är att inkludera områdena i den övergripande verksamhetsplanen – de behöver implementeras i företagets strategi- och målarbete. Det är svårt att lyckas med förändringsarbetet om områdena är separerade från resten av verksamheten.

Läs mer om EU taxonomi och hållbarhetsarbete

EU taxonomin börjar gälla den 1 januari 2022 och kommer att påverka hållbarhetsredovisningen för svenska företag inom en mängd olika branscher. Läs mer om EU taxonomi här och hur det kan komma att påverka din verksamhet.

Intresserad av att läsa mer om hållbarhetsarbete? Ladda ner guiden ”Hållbarhetsstyrning – så blir det rätt från början”. Guiden riktar sig till dig som vill att din hållbarhetsredovisning ska vara intressant, trovärdig och engagerande men kanske inte vet om ni jobbar på rätt sätt i nuläget.

Ladda ner guiden här