https://www.stratsys.com/hubfs/MicrosoftTeams-image-4.png
Video

Vinsten med struktur i strategiarbetet - Del 1

Denna videon är del 1 av 3 för att ge dig ökad kunskap kring Vinsten med struktur i ert strategiarbete.

Denna videon är del 1 av 3 för att ge dig ökad kunskap kring Vinsten med struktur i ert strategiarbete och hur din organisation kan nå effekterna.

Du får ta del av ett samtal mellan Erika Gräns, Product Growth Manager på Stratsys för sviten Strategic Management och Emma Albertsson, Team Manager Professional Services på Stratsys.

Utifrån vanligt förekommande frågeställningar som nya användare har när de ska komma igång med sitt arbete diskuterar Erika och Emma behov och utmaningar och hur struktur i strategiarbetet skapar effektivt genomförande.

Du får med dig:

  • Ökad förståelse för vilka behov och problem som Stratsys Strategisk planering hjälper din organisation med.
  • Visning och genomgång av viktiga funktioner för att strukturera sitt Strategiarbete.
  • Några av de värden som vi och våra kunder upplever av att arbeta i ett gemensamt digitalt verktyg.
HubSpot Video