https://www.stratsys.com/hubfs/Bloggbilder%20Stratsys/1330x636_Demo_Thumbnail%20realisera%20va%CC%88rdet%20av%20strategiarbete.png
Video

Att realisera värdet av ert strategiarbete - Del 2

Denna video är del 2 av 3 för att ge dig ökad kunskap kring vinsten med struktur i ert strategiarbete och hur din organisation kan nå effekterna.

Erika Gräns, Product Growth Manager på Stratsys för sviten Strategic Management och Emma Albertsson, Team Manager Professional Services på Stratsys pratar om vilken arbetsprocess som är bra att använda för att realisera effekterna av struktur i sitt arbete. De lyfter även praktiska exempel som du kan ta med dig till din organisation och ert arbete.

Vi vet att alla behöver förhålla sig till en föränderlig omvärld och vara snabbfotade. Vi vet också att en tydlig arbetsprocess ökar möjligheten för snabbt justera beslut och ändra riktning på genomförande.

Du får med dig:

  • Vad som innefattas i flexibla och övervägande flexibla styrverktyg
  • Långa målkedjor är förlegat, vad gör vi i stället
  • Att arbeta på kortare tidsintervall, med planering och uppföljning parallellt
  • Tydliga definitioner
  • Vikten av stöd för genomförande
HubSpot Video