Agil affärsplanering i en disruptiv omvärld

Agil_affarsplanering-i-en-disprutiv-varld
Skriven av
Erika Gräns
Lästid
1 min

”Tyvärr, det är svårt att hitta en tid för ett möte under de närmaste veckorna, vi är inne i vår affärsplaneringsprocess”.

En inte helt ovanlig kommentar så här i september. Allt för ofta lyckas affärsplanerings-processen få resten av verksamheten att stanna av. Vi accepterar att det innebär att alla utvecklingsaktiviteter, utom de absolut nödvändigaste, pausas till dess att ”processen” och den tillhörande budgeten är klar. Något som lite för ofta tar alldeles för lång tid.

Agil metod som affärsplanering

Att det är viktigt att med tydliga mål för hur vi vill utveckla vår affär och vad vi vill uppnå under de kommande 6, 12, 18 månaderna kan vi alla skriva under på. Men hur gör vi det utan att förlama vår verksamhet i flera veckor?

Att vara relevant i framtiden

Förändringstakten (i livet, på jobbet och i samhället) har aldrig varit så hög som nu och det har aldrig varit viktigare att på riktigt förstå den kontext som vi verkar i. För att fortsätta vara relevant för dagens och morgondagens kunder behöver moderna företag börja jobba med agila metoder på ledningsnivå. Det räcker inte längre med att endast planera verksamheten en gång per år. Du måste utmana och utveckla den egna verksamhetens strategier och mål löpande.

Att förstå de disruptiva krafterna   

För att kunna göra det måste vi ha ett tydligt och gemensamt syfte, en tydlig och gemensam vision, en ledstjärna att sträva mot. Vi behöver förstå de disruptiva krafter som kan påverka vår befintliga bransch och som kan förändra de grundläggande spelreglerna som präglat den. Disruptiva krafter öppnar upp för nya möjligheter, men bara om vi ser dem i tid och har byggt in verklig förändringsförmåga och flexibilitet i vår verksamhet - det skapar förutsättningar för oss att ta tillvara på möjligheterna innan det är för sent. 

Ta tillvara på kraften i din organisation

Som vi nämnde innan ska affärsplaneringsprocessen inte vara något som stannar upp verksamheten. I en disruptiv värld är det viktigare än någonsin att din affärsplanering är en ständigt pågående process där ni utvärderar, omvärderar och justerar era gemensamma mål och gör vägval som skapar förutsättningar för gemensamt fokus med hög genomförandekraft.

Ett digitalt verktyg kan så klart också vara till din hjälp när det kommer till att lyckas med din affärsplanering. Se gärna vår 6 minuter långa film om hur strategisk verksamhetsplanering fungerar i Stratsys.  

Jag vill se filmen om strategisk planering i Stratsys