Agenda och protokoll – dokumentation är nyckeln till framgångsrika möten

agenda-on-table
Skriven av
Joakim Stattin
Lästid
1 min

Hur genomför du dina möten, är du väl förberedd eller brukar du ”skjuta från höften”? Föredrar du att lägga upp alla möten på samma sätt eller ser du varje enskilt möte som en ny händelse med unika förhållanden och utmaningar?

Vad du än föredrar så tycker du säkert inte om att slösa tid. I dagens höga tempo är tydlig dokumentation och uppföljning viktig så att inget faller mellan stolarna. Då kan en enkel och praktiskt mötesmall vara användbar.

Du behöver inte uppfinna hjulet på nytt. Vi har en perfekt mall för dig, oavsett vilken typ av möten du än planerar.

Kvalitativa möten istället för administration

Möten är ju ingen raketforskning, även om jag är ganska säker på att rymdföretaget SpaceX också har en hel del möten. Möten är viktiga i alla team och organisationer och för att ett möte ska bli effektivt måste vi skapa rätt förutsättningar och fokusera på mötets innehåll och inte på själva administrationen runt mötet.

Mötets hörnstenar

  • Det handlar om att träffas, diskutera, debattera och förhoppningsvis vara överens om vägen framåt i slutändan. Om administrationen inför mötet skötts på rätt sätt känner alla deltagare till syftet med mötet och kan lägga sin energi på att bidra till att detta syfte uppfylls.

  • När mötet är slut så vet alla vad som förväntas av dem och var de hittar dokumentation om något inte fastnat i minnet. Om vi till exempel vill skicka ut en raket i rymden och få ner den på jorden igen i ett stycke räcker det inte med att fatta beslut och delegera arbetsuppgifter. Vi måste dokumentera dem också och se till att de blir genomförda.

Stratsys arbetar vi dagligen med att komma på nya smarta lösningar så att dina möten blir så lyckade som möjligt. Och även om du inte använder vårt verktyg för effektivare möten tycker vi att alla har rätt till bra mötesmallar. Så sluta slösa tid och börja hålla bra möten och skicka ut den där raketen i rymden!