4 snabba om UX – så påverkar det dagens IT-bolag

box-iphone
Skriven av
Martin Bredahl
Lästid
2 min

UX (User Experience) eller användarupplevelse som vi säger på svenska, är ett ämne som ständigt tycks vara på tapeten. Du kanske har funderat på hur de ökade kraven på användarvänlighet kan komma att påverka ditt företag? I det här blogginlägget berättar Stratsys UX-lead Samuel Spånberger om utmaningarna (och möjligheterna) med UX – idag och i framtiden.  

 1. Vad gör egentligen en UX-lead på ett IT-bolag?

  – För att få ett helhetsgrepp kring vår kundresa har jag nästan daglig kontakt med diverse funktioner inom företaget – marknad, kommunikation, support, sälj och utveckling, berättar Samuel. Givetvis är min uppgift också att leverera en optimal användarupplevelse av själva plattformen som är state of the art. Med ett multifunktionellt och flexibelt verktyg innebär detta att spetsa till arbetsflödet för den enskilda användaren.

 2. Hur ser kraven på användarvänlighet ut idag kontra för 5 år sen?

  – Det har hänt en hel del under de senaste åren. Idag förväntar vi oss en riktigt bra användarupplevelse, både privat och på jobbet. Därför är det viktigt att de verktyg vi använder i vårt arbete lever upp till kraven, i synnerhet för att möta behoven hos de yngre generationer som träder in på arbetsmarknaden.

  – Kraven på B2B kan inte riktigt jämställas med kraven på B2C – men det är ändå nödvändigt att ständigt sträva efter att användaren får samma sköna känsla av att konsumera ett system på jobbet som på sin fritid, menar Samuel.

  – Idag ser vi också ökade krav på en helhetsleverans, som inkluderar användarens resa från början till slut. Från initial kontakt, när man tittar på alternativ som finns tillgängliga på marknaden, till implementering och slutligen förvaltning av plattformen. Detta är något som leverantörer måste tänka på för att framtidssäkra sina produkter.

  – Organisatorisk flexibilitet hamnar allt mer i fokus, kunder arbetar idag inte nödvändigtvis i ett hierarkiskt arbetsflöde. En plattform måste därför kunna anpassas efter olika arbetssätt för att en hel organisation ska kunna dra nytta av den. Så att man kan skräddarsy den organisatoriska grupperingen runt en process. Med andra ord måste man som leverantör kunna tillgodose olika arbetssätt hos olika kunder och användare.

 3. Vad ser du för utmaningar för kraven på ökad användarvänlighet?

  – En användare förväntar sig i regel att få ut mer av ett verktyg än den tid och energi som läggs ner på det. Det betyder att leverantörer behöver satsa på att utveckla verktyg som är mer operativa för användaren. Ett exempel, om man tittar på ett system för målstyrning, är att kunna integrera de strategiska målen i det dagliga arbetet så att man även operativt tänker på att de beslut man tar linjerar med målen man har.

  – Tillgänglighetsanpassning är också något som står högt på agenda, i alla fall i Europa, med stundande lagstiftning. Vid utveckling av ett system måste man tänka på att allt som byggs även ska kunna nyttjas av en användare med en funktionsvariation, exempelvis nedsatt syn eller hörsel.

 4. ...och när det kommer till lösningar?

  – Potentiella lösningar som finns att tillgå i framtiden är framförallt AI (Artificiell Intelligens) och ML (Machine Learning). Med hjälp av AI och ML skulle man kunna förädla information i systemet för att underlätta för användaren att ta rätt beslut och effektivisera sitt arbete.

  – När man utvecklar en generell funktion gäller det att ta hänsyn till samtliga målgruppers krav på användarvänlighet. Samtidigt, med ett flexibelt och multifunktionellt verktyg, får man inte glömma att titta på de enskilda användarnas behov. Kort sagt – det är inte alltid lätt. Det gäller att vara lyhörd och kontinuerligt utvärdera diverse användarscenarion.

Vill du läsa mer på temat användarvänlighet? I guiden "Hitta rätt system i GRC-djungeln" listar vi för- och nackdelar med olika system. Du kan ladda ner den på länken nedan!

Ladda ner guiden här