4 konkreta tips på digitalisering –Stratsysdagarna 2018

blogg_bilder_februari
Skriven av
Fredrik Demling
Lästid
1 min

Vad är egentligen digitalisering? 

Alla pratar om digitalisering hit och digitalisering dit – men VAD betyder det rent konkret? För att underlätta bjöd vi in 4 experter inom digitalisering till en paneldebatt under Stratsysdagarna 2018 för att få klarhet i och ta del av några konkreta exempel.

Globalisering, urbanisering och digitalisering

Digitaliserings- och framtidsekonomen Anna Felländer diskuterade vår tids stora samhällstrender – globalisering, urbanisering och individualisering. Utvecklingen som går mot ett kunskapsintensivt samhälle och drivs framåt i en allt snabbare takt, med digitaliseringen som raketbränsle.

Den intelligenta soptunnan

Johanna Engman, IT director i Stockholms Stad, berättade om hur digitala soptunnor lyckats minska antalet soptransporter med 97%. Soptunnorna, som drivs av solenergi, komprimerar skräpet så att det tar upp mellan fem och sju gånger mindre utrymme än normalt och ”pingar” när den är full och det har blivit dags att tömma. Detta har i sin tur lett till att antalet tömningar minskat från tre gånger om dagen till tre gånger i veckan!

Istället för handläggare – robot!

Trelleborgs kommun är först i Sverige med att använda en så kallad handläggarrobot, en programvara som kan utföra arbetsuppgifter precis som en vanlig handläggare. Annika Wallenskog, chefsekonom på SKL (Sveriges kommuner och landsting) menar att allt fler arbetsuppgifter inom kommunerna kommer att lösas av intelligenta robotar tack vare den snabba digitaliseringen.

Doktor-direkt vad kan jag hjälpa till med?

Daniel Johansson, VD på Aleris X, berättar om hur de utvecklat en digital tjänst, Doktor 24, för diagnos, behandling och uppföljning. Och till skillnad från andra digitala vårdtjänster integrerar den med den fysiska sjukvården, vilket innebär att tjänsten även kan hjälpa den som behöver träffa exempelvis en läkare på en vårdcentral att få en tid. 

Summering – en smartare välfärd

Med nya möjligheter på både det strategiska och praktiska planet erbjuder digitaliseringen många nya sätt att göra vardagen mer tillgänglig och effektiv för alla medborgare. Både när det gäller handläggning, soptömning och tillgång till snabb läkarvård.