3 utmaningar med skolans tjänstefördelning – och hur du löser dem

Skola-2
Skriven av
Ulrika Munkby
Lästid
2 min

Har du rätt underlag för att kunna skapa en effektiv tjänstefördelning? Kanske är det så att ni har brist på lärarkompetens, att tilldelningen inte täcker utgifterna eller att ni saknar överblick på vilka resurser som finns i verksamheten. Oavsett så kommer du att ha nytta av det här blogginlägget, där vi går igenom tre utmaningar som rektorer ofta stöter på med sin tjänstefördelning. Läs först, bemanna sen!

1. Helhetsperspektivet saknas

Bristande överblick är en faktor som kan ha stor inverkan på tjänstefördelningen. När man inte har tillräckligt bra överblick på vilken kompetens som finns att tillgå, händer det lätt att resurserna blir ojämnt fördelade. Svårigheten för rektorn är att få överblick över verksamhetens resurser och se ett helhetsperspektiv.

Det handlar inte bara om de behörigheter som finns inom den egna organisationen, utan även i andra skolor ute i kommunen. Därför är det viktigt att öppna upp för samarbeten mellan skolorna, till exempel genom kollegiala samtal mellan rektorer. Först då kan ni få ett ordentligt helhetsperspektiv och överblick över behörigheterna.

Det finns en chans att en annan skola i kommunen sitter på just den kompetens som ni behöver ­­– eller tvärtom. Genom att omfördela resurser mellan skolorna kan ni skapa balansen ni så länge strävat efter.  När man synliggör behörigheter i en kommun skapar man en bra grund för hur legitimationerna ska fördelas – och man får inblick i om det är möjligt att dela på resurserna mellan skolverksamheterna.

Men för att det ska bli möjligt behöver du göra en tjänstefördelning som är detaljerad, tillgänglig och enkel att överblicka. Vilket ofta är lika med att röra sig bort från Excelarken – mot ett effektivare system med bredare funktionalitet. 

2. Bemanningen är inte långsiktig

Du har mycket att vinna på att ligga steget före i din bemanning – och för att kunna göra det behöver du kartlägga verksamhetens långsiktiga behov. Ett vanligt misstag rektorer gör i sin tjänstefördelning är att de tänker för kortsiktigt, vilket sätter krokben för bemanningen. En proaktiv bemanning får du genom att kartlägga kompetensen och behoven löpande.

Då kommer du få överblick på faktorer som kan komma att påverka lärarbristen, till exempel att en stor grupp med lärare går i pension samtidigt. Låt det inte komma som en överraskning, utan var ute i god tid och var beredd på den sortens förändringar. Annars är risken att du börjar rekrytera försent och inte får tag på den kompetens du behöver.

Att en lärare avslutar sin anställning behöver inte alltid heller betyda att du ska anställa en ny. Det finns mycket att vinna på att kompetensutveckla den befintliga lärarkåren. De flesta skolverksamheter har idag ett par lärare som inte är behöriga till 100 %, varför inte passa på att vidareutbilda dem inom ämnen där det saknas kompetens? Det går för det mesta utmärkt att vidareutbilda sig och samtidigt jobba deltid vid sidan av.

3. ”Man ska hålla på traditionerna”

Hur flexibel är du egentligen i din tjänstefördelning? För att få resurserna och budgeten att räcka till gäller det att vara beredd att bryta sig loss från gamla traditioner. En sak är säkert – den som fortsätter jobba som man alltid gjort kommer inte att kunna optimera sin verksamhet utifrån behov.

Så för att ta itu med era utmaningar, vare sig det är lärarbrist, budget som inte håller eller dåliga resultat på nationella proven, gäller det att våga tänka nytt. Våga förstärka resurserna utifrån vad skolverksamheten verkligen behöver. Om ni till exempel har fått låga resultat i matematik senaste terminen, kanske det kan vara en bra idé att prioritera extra resurser för de elever som har låg måluppfyllelse i ämnet.

Fundera över vad ni kan göra för att ha råd med de där elevassistenterna. Kan ni kanske organisera grupptid i bild eller hem-och konsumentkunskap för att prioritera extra resurser i matematik? Våga organisera tjänstefördelningen annorlunda och prioritera de resurser som ni behöver för att uppnå era mål.