3 tips innan du börjar ditt stora integrationsprojekt

agenda-on-the-table
Skriven av
Sara Elfstedt
Lästid
1 min

1. Tänk ”Best of Breed”

Redan i förra bloggposten pratade vi om att en enskild leverantör sällan är bra på allt. Det kan därför vara svårt att hitta ett specifikt system som täcker alla krav och behov som du och din organisation har. Av den anledningen är det väldigt vanligt, för att inte säga nödvändigt, att idag att använda sig av minst en handfull olika system i den dagliga driften. Det är heller inte helt ovanligt att system byts ut och nya läggs till baserat på organisationens behov.
Så vad är ”Best of Breed”?
Enkelt uttryckt handlar ”Best of Breed” om att plocka russinen ur kakan. Genom att skräddarsy en systemkompott av de bästa systemen på marknaden får du och ditt företag en lösning som på bästa sätt täcker alla era behov. Men för att lyckas med detta och tillgodose er av de konkurrensmässiga fördelarna är bra systemintegration en hygienfaktor.
 
”Best of Breed” ger dig och ditt företag mer ”Bang for the Buck”.


2. Spräng dina silos

Trots att våra krav på automatisering och delning av information ökat ordentligt på senare tid är det fortfarande många organisationer som sitter med avskärmade system i sin IT-miljö, så kallade informationssilos. Dessa enskilda systemlösningar kräver ofta en manuell import eller export av data, en repetitiv och ineffektiv process sett till dagens möjligheter.

Spräng era silos och låt systemen interagera med varandra. Detta frigör mer tid för värdeskapande aktiviteter. Dessutom kan automatisering leda till ökad effektivitet och konkurrensfördelar så som minskade ledtider, lägre kostnader och med största sannolikhet nöjdare medarbetare – alla gemensamma faktorer för ökad lönsamhet! 💰

3. Sharing is caring

System som inte delar information med varandra är en kritisk riskfaktor. När antalet digitala system i en organisation växer väntar allt annat än guld och gröna skogar – ju fler kockar desto sämre soppa – ofta tvingas användare att mata in samma information flera gånger i flera separat system.

Samtidigt behöver de hålla reda på ett otal inloggningsuppgifter, samt växla mellan flera olika program för att slutföra en enkel uppgift. Därför är det viktigt att alla era olika system kommunicerar med varandra.