3 tips för hur du skapar en framgångsrik organisation

<span id="hs_cos_wrapper_name" class="hs_cos_wrapper hs_cos_wrapper_meta_field hs_cos_wrapper_type_text" style="" data-hs-cos-general-type="meta_field" data-hs-cos-type="text" >3 tips för hur du skapar en framgångsrik organisation</span>
Skriven av
Björn Andersson
Lästid
1 min

För att komma igång direkt och inte uppfinna hjulet i onödan har vi tagit hjälp av ett citat från John Foster Dulles – Amerikansk utrikesminister 1953 – 1959.

Vad som utmärker en framgångsrik organisation är inte om de har problem eller ej, det är om man har samma problem som förra året.

Precis som John Foster Dulles poängterar är problem en naturlig följd av organisationen som arbetsform. Den viktiga skillnaden ligger i till vilken grad man löser sina problem. Problemlösningseffektiviteten i en organisation sätter graden av ”organisatoriskt momentum”. Idag kallar man det ofta för utvecklingstakt eller ”ständig förbättring”. 

Så varför lyckas inte alla organisationer?

För att uppnå en hög grad av ”organisatoriskt momentum” krävs vissa förutsättningar. Några är tydliga och enkla, andra är lite luddigare och otydliga, men den enskilt viktigaste av alla förutsättningarna är att ha en effektiv struktur för informationsdelning på plats.

Utan tydlig och transparent informationsdelning  tar ”silotänkande” över organisationen. Varje avdelning sitter och jobbar på sin hörna och slutar att dela insikter, aktiviteter och information till andra delar av organisationen. Detta leder till att vattentäta skott uppstår och att det bildas organisationer i organisationen som i värsta fall motarbetar varandra och gör så att organisationens momentum avtar och ditt företag tappar marknadsandelar.
Det är alltså bristen på effektiv kommunikation som ofta ligger till grund för och leder till bristen på framgång.

Det som då vanligtvis saknas är en stark vision, transparens inom organisationen och en tydlig nedbrytning av ledningens mål. Kort sagt: Visualisering, Systematisering och Transparens.

The good stuff!

Så hur gör du då för att uppnå ett starkt organisatoriskt momentum? Jo, man brukar prata om 3 principer som måste uppfyllas:

  • Att alla arbetar i samma system
  • Att alla arbetar på samma sätt
  • Och att du smidigt kan dela information och sammanställa denna igen över hela organisationen

Med dessa 3 principerna på plats i din organisation, har du lagt grunden för att skapa både ett organisatoriskt momentum och (enligt John Foster Dulles) en framgångsrik organisation.

Vill du läsa mer om hur du skapar en framgångsrik organisation? Ladda ner guiden ”Så engagerar du medarbetarna i företagets mål” på länken nedan.

Ladda ner guiden här