3 anledningar att digitalisera din konsultleverans

hand-ihpone-nuts
Skriven av
Martin Bredahl
Lästid
2 min

Undrar du varför du ska använda en digital plattform för din konsultleverans? Excel, Word och Powerpoint funkar ju ganska bra trots allt. Ska man verkligen byta ut något som inte är trasigt? Ja, ibland kan det faktiskt vara en bra idé. Låt oss berätta varför!

När Excel inte räcker till...

Vi har i en serie av blogginlägg belyst problematiken med att leverera resultatet av sina konsulttjänster i Office 365. I samband med detta har vi även tittat på fördelar och nackdelar med att utveckla egen mjukvara för att digitalisera kundleveransen, respektive att använda sig av en etablerad standardmjukvara.

I dagens disruptiva värld är det viktigt att du vågar utveckla och förändra din befintliga affärsmodell för att möta kundernas växande behov. Om inte du gör det kommer dina konkurrenter ta täten – och plötsligt står du ute i kylan.

Stor efterfrågan på nya metoder

Det räcker med andra ord inte längre att bidra med kunskap, då den snabbt kan bli ”out of date”. Med dagens digitala spridning är det dessutom möjligt för praktiskt taget vem som helst att hålla sig uppdaterad på trender och löpande skaffa sig rätt kompetens.

Istället handlar det om förmågan att kombinera kunskap, modell och konkurrenskraftigt content – men även att kunna erbjuda ett effektivt arbetsflöde för kunden. Ett arbetsflöde är svårt att leverera i Excel, Word eller Powerpoint och kräver i regel en sofistikerad plattform.

Varför ska du då använda en digital plattform för din konsultleverans? Här kommer de tre största anledningarna.

 1. Ökad konkurrenskraft på marknaden

  Dina kunders kravbilder är förändrade och idag förväntar de sig något mer än en utarbetad modell i Powerpoint som ett resultat av en konsultleverans. En perfekt affärsmodell behöver kombineras med ett riktigt bra arbetsflöde för att skapa bestående värde hos kunden.

  Genom att leverera en affärsmodell tillsammans med ett tydligt arbetsflöde i en digital plattform ökar du chanserna för goda och långsiktiga resultat. Det faktum att den levandegörs genom struktur och uppföljning i kundens arbete skapar dessutom grund för nya affärsmöjligheter med en redan existerande kund.

  En plattform ger bättre insyn i kundens arbete och därmed förutsättningar att bidra med insikter och långsiktig stöttning i kundens förändringsresa. Så ta vara på digitaliseringsvågen och mota bort konkurrenterna genom att leverera en modell i form av ett arbetsflöde, innan de gör det.

 2. Digitalisering skapar nya affärsmöjligheter

  När ni väljer att synliggöra er modell med ett digitalt verktyg blir den mer konkret att visa upp i införsäljningssyfte. I det ögonblick ni kan exemplifiera hur kundernas arbetsflöde kan komma att se ut blir det också tydligt för kunderna varför de ska välja just er!

  Väl digitaliserad i en plattform blir modellen lättare att reproducera till flera kunder som behöver hjälp med samma typ av processer. Det betyder att ni inte behöver uppfinna hjulet på nytt varje gång, utan i många fall kan utgå ifrån samma konfiguration för att få en större skalbarhet i leveransen. I praktiken innebär det att ni får en effektivare spridning av er modell och i förlängningen också ert varumärke.

  Den kollaborativa komponenten som en standardplattform erbjuder gör det enklare att involvera flera personer hos kunden i arbetet och på sikt utöka modellens användningsområde – och i förlängning också er konsultaffär. 

 3. Mindre administration = mer tid för rådgivning

  Det säger sig självt att dokumentation och administration med mallar och presentationer driver konsulttimmar – men är det med handen på hjärtat helt av godo för kunden? Det verkliga kundvärdet skapas när ni istället för dokumentation kan frigöra tid för rådgivning och metodstöd.

  Att utveckla en egen mjukvara för ändamålet är naturligtvis ett alternativ, men samtidigt förenat med stor kostnad och stor risk. Förutom den tid och de resurser ett sådant projekt tar i anspråk krävs även flexibilitet som möjliggör anpassningar för respektive kunds behov. Detta är svårt att få till i en egenbyggd mjukvara och kräver utvecklarkompetens för att underhålla.

  Ett sådant högriskprojekt går stick i stäv med det fokus ni bör lägga på att göra det ni är bäst på. Låt istället en etablerad leverantör drifta, utveckla och supporta den mjukvara ni ska använda er av. Tid som frigörs kan istället användas till att förfina och justera kundens arbetsflöde löpande inom ramen för den digitala plattformen.