Växjö kommun – gränsöverskridande utvecklingsarbete

vaxjo-kommun-valjer-stratsys
Skriven av
Maria Svanberg

Här få du ta del av exempel på hur Stratsys verktyg kan stötta organisationers måluppfyllnad. I den här kundintervjun berättar Mia Stavert, budgetansvarig på Växjö kommun, hur verktyget har förenklat kommunens styrning.

 

Med hjälp av systemstödet från Stratsys har Växjö kommun underlättat verksamhetsplaneringen, ökat transparensen och skapat bättre förutsättningar för samverkan i organisationen. Verktyget har gjort det möjligt att visualisera och få överblick på målen. Medarbetare kan enkelt ta del av hur deras arbete påverkar riktningsmål och nyckeltal, för att se hur de bidrar till helheten.

Man upplever också att det har blivit lättare att sprida verksamhetsstyrningens principer och innehåll ut i hela organisationen, vilket skapar ökad förståelse för de gemensamma målen.

Se hela intervjun och ta del av hur Växjö kommun jobbar med sin måluppföljning och verksamhetsstyrning i Stratsys.