Ökat engagemang och effektivitet för Älvkarleby kommun

<span id="hs_cos_wrapper_name" class="hs_cos_wrapper hs_cos_wrapper_meta_field hs_cos_wrapper_type_text" style="" data-hs-cos-general-type="meta_field" data-hs-cos-type="text" >Ökat engagemang och effektivitet för Älvkarleby kommun</span>
Skriven av
Maria Svanberg

Hur kan Stratsys effektivisera arbetslivet och öka engagemanget för din verksamhet? Det berättar Anna-Karin Karlsson, tidigare kommundirektör för Älvkarleby i den här kundintervjun. Hon berättar också om samarbetet med Stratsys och vad det har inneburit för dem.

Att slippa dubbelarbete och öka engagemang har tidigare varit några av Älvkarleby kommuns utmaningar. Efter implementeringen av Stratsys har de fått en gemensam struktur, ökad överblick och minskad handpåläggning. Arbetet inom verksamheten har effektiviserats och att behöva skriva om samma text flera gånger är inte längre ett problem.

I den här kundintervjun får du höra mer om hur Älvkarleby kommuns arbete förändrats sedan de började använda Stratsys.