Medborgarportalen ger mervärde för invånarna

<span id="hs_cos_wrapper_name" class="hs_cos_wrapper hs_cos_wrapper_meta_field hs_cos_wrapper_type_text" style="" data-hs-cos-general-type="meta_field" data-hs-cos-type="text" >Medborgarportalen ger mervärde för invånarna</span>
Skriven av
Maria Svanberg
Lästid
1 min

Falkenbergs kommun såg en stor fördel för sina invånare att enkelt kunna jämföra olika verksamheter i kommunen direkt på hemsidan. Valet föll på Stratsys jämförelsetjänst som de bedömde vara en bra och prisvärd tjänst för att uppfylla kommunens ändamål.

 

I tjänsten ”Jämför service” har invånarna möjlighet att jämföra delar av serviceutbudet i kommunen, och ta del av information om verksamheterna. På så vis samlas kommunens serviceutbud inom olika verksamheter på ett och samma ställe, där Falkenberg även har valt att inkludera privata alternativ. Utöver vilken verksamhet som man vill jämföra kan invånarna själva också välja olika kriterier för jämförelsen av serviceutbudet.

 

”Tidigare kommunicerades beskrivningar av verksamheterna och dess måluppföljning i bästa fall ut via enskilda webbsidor. Ibland genom pdf-filer och i vissa fall endast på begäran”, säger Mattias Törngren IT-ekonomi på Falkenbergs kommun och projektledare för jämförelsetjänsten på falkenberg.se.

I dagsläget kan invånarna i Falkenberg jämföra hemtjänst, äldreboenden, förskola, grundskola samt idrottshallar och gymnastiksalar. Inom äldreomsorg ger till exempel tjänsten möjlighet till överblick av olika boenden för att underlätta valet vid en eventuell flytt. Vid valet av skola kan kriterier som geografiskt läge, förskolans inriktning, antalet behöriga lärare och barntäthet spela stor roll. Även det går att hitta i Falkenbergs jämförelsetjänst. Invånarna kan också filtrera enheter bland annat utifrån ovanstående kriterier och ta del av information om de olika utförarna. Med tjänsten är det även möjligt att se serviceutbudet på en karta, till exempel vilken förskola som ligger närmast hemmet eller jobbet.

 

”Exempelvis kan man snabbt och enkelt hitta vilka idrottshallar som är lämpliga för badminton, och därmed sortera bort de som inte är det”, säger Mattias.

Falkenbergs kommun ser också möjligheter att använda jämförelsetjänsten  när det gäller måluppföljningen i sin egen verksamhet.

 

”I de fall vi exempelvis vill använda olika typer av indikatorer som används vid uppföljning av vår verksamhet i vår verksamhetsplan även som jämförelsetal i jämförelsetjänsten så finns där ju synergier att se”, avslutar Mattias.