Stratsys är en del av Linköpings Stadsmissions kvalitetsledningssystem

<span id="hs_cos_wrapper_name" class="hs_cos_wrapper hs_cos_wrapper_meta_field hs_cos_wrapper_type_text" style="" data-hs-cos-general-type="meta_field" data-hs-cos-type="text" >Stratsys är en del av Linköpings Stadsmissions kvalitetsledningssystem</span>
Skriven av
Erik Englund
Lästid
1 min

Förbättrad uppföljning, tydliga beslutsunderlag för agil styrning av verksamheten och tydliga effektrapporter till gåvogivare är några av anledningarna till att Linköpings Stadsmission väljer Stratsys. Här berättar Kenneth Humling, kvalitetsutvecklare vid Linköpings Stadsmission, varför de valde Stratsys verktyg för sitt kvalitetsledningssystem och vad de har för förväntningar.

Varför valde ni Stratsys?

Stratsys är en del av en helhet vi arbetar med när det gäller hela vårt kvalitetsledningssystem. Strategiskt valde vi att välja flera, väl integrerade, system istället för att försöka välja ett system som hanterar alla våra behov, berättar Kenneth.

Vi arbetar med processer i 2c8 och beslutsstöd i Qlik, och vi behövde då ha ett system som väver ihop detta där vi kunde dokumentera våra analyser och sätta ihop de rapporter och resultatsammanställningar vi behöver. Här fann vi att Stratsys var den sista pusselbiten.

Vad har ni för förväntningar på Stratsys verktyg?

Som en organisation som innehar ett 90-konto krävs det full spårbarhet mellan insamlade medel, planerad verksamhet och att de effekter vi utfäster också uppnås. Tidigare var det ett krävande arbete att göra en sammanställning av digitala data och den information som kommer av medarbetares kunskap och erfarenheter.

 

Nu arbetar vi med att skapa digitala avtryck i vardagen som genererar analysunderlag. Vi kan istället lägga tid på analyser och åtgärder för att förfina och förbättra verksamheterna. Att kunna samla alla analyser och aggregera resultaten kontinuerligt, ger oss möjlighet att fatta snabba och faktabaserade beslut.

Kenneth Humling, Linköpings stadsmission


Kunna agera snabbt och följa hur våra verksamheter bidrar till att skapa verklig skillnad för våra deltagare är centralt för oss som en idéburen civilsamhällsaktör. Vi arbetar med de mest utsatta i vårt samhälle och strävar efter att göra mer för fler.

Som en Stadsmission är vårt varumärke vår viktigaste tillgång. Med hjälp av Stratsys kommer vi kunna stärka det ytterligare i vår kommunikation genom att påvisa de resultat och effekter vår verksamhet faktiskt uppvisar, avslutar Kenneth.