Humana ISO-certifierar med Stratsys

<span id="hs_cos_wrapper_name" class="hs_cos_wrapper hs_cos_wrapper_meta_field hs_cos_wrapper_type_text" style="" data-hs-cos-general-type="meta_field" data-hs-cos-type="text" >Humana ISO-certifierar med Stratsys</span>
Skriven av
Eric Backlund
Lästid
2 min

I det här kundcaset berättar Jon Torp från Humana, ett av Norges ledande företag inom personlig assistans, hur Stratsys har förbättrat deras kvalitetsarbete och underlättat för ISO-certifiering.

Bakgrund

Humana har kunder och personal över hela Norge, vilket ökar behov av ett översiktligt strukturerat system för kvalitetsarbetet. En stor del av behovet handlar om att kunna dokumentera arbetet i ett kvalitetsledningssystem och tillgängliggöra det för sina medarbetare, men även för sina uppdragsgivare, kommunerna.

När Jon började på Humana 2015 fanns det överlag väldigt lite dokumentation och inget enhetligt kvalitetsarbete, man använde sig främst av papperspärmar. Så småningom byggde man en digital struktur med hjälp av Windows gula mappar, vilket underlättade något men gjorde versionshanteringen av dokument svår. Idag använder Humana sig istället av Stratsys (som de internt kallar Parus), ett arbetssätt de känner sig tryggare med. 

Lättare att ISO-certifiera med digitalt verktyg

– Det är viktigt att vi har ett godkänt kvalitetsarbete där det är ordning och reda, förklarar Jon. I Norge bestämmer varje kommun vilka privata leverantörer som ska få lov att leverera personlig assistans och man konkurrerar främst på kvalitet. Eftersom vi har samlat vårt kvalitetsarbete digitalt i Stratsys underlättar det när vi behöver visa upp vårt arbetssätt för intressenter och beställare.


En av Humanas förmåner är att de även är certifierade med ISO 9001, vilket är en stark kvalitetsstämpel i sig. ISO-certifieringar är inte jättevanliga inom branschen, Jon berättar att det idag är cirka 3–4 privata företag inom personlig assistans i Norge som är ISO-certifierade. Det har i sin tur lett till att fler kommuner visat intresse för Humana som leverantör.

 

– Det är mycket tacksamt att ha all kvalitetsdokumentation samlad i ett system, idag har vi inte ett enda papper längre, berättar Jon. Att samla allt digitalt förbättrade kvalitetsarbetet, vilket underlättade när vi ville ISO-certifiera oss. Vi behövde bara ge personen som skulle certifiera oss tillgång till vårt kvalitetsarbete i Stratsys, där fanns allt som behövdes för att vi skulle bli godkända för ISO 9001.

Löpande förbättringsarbete – hemifrån eller på kontoret

Men ISO-certifieringen har inte bara inneburit en dörröppnare på marknaden, utan också ett nytt fantastiskt sätt att jobba på. Det är inte bara en medalj som talar om att man gjort ett bra arbete, förklarar Jon, utan framförallt nya möjligheter att kvalitetssäkra det vi gör.

 

– Vi behövde verkligen ett digitalt verktyg för att samla all information på samma ställe, så att vi kunde göra oss av med de gamla gula mapparna i Windows. Med Stratsys har vi fått en helt annan versionshantering än tidigare. Nu kan vi enkelt säkerställa att vi har rätt versioner av dokument, vilket minskar risken för missförstånd och gör att alla medarbetare får överblick.


Det digitala arbetssättet har också underlättat under den rådande Coronakrisen. Jon berättar att när Corona slog till kunde personalen utan problem fortsätta sitt arbete hemifrån, det fanns inga behov att komma in till kontoret eftersom all information finns digitalt.

Om något är oklart kan man i stort sätt alltid hänvisa till Stratsys – och om informationen inte finns där ser man till att lägga till den. På så vis jobbar man hela tiden med att uppdatera och kvalitetssäkra processerna.

 

– Idag kan vi till och med göra onboarding med nya medarbetare digitalt, nyanställda kan lätt få tillgång till all information de behöver, berättar Jon. Nu när vi har kommit in i arbetssättet är det fantastiskt att dokumentera och se hur mycket vi faktiskt gör, vi kan följa arbetet på ett helt annat sätt än tidigare.