Offentlig sektor

Kommunesektoren

BESTILL EN DEMO

Over halvparten av Sveriges kommuner bruker stratsys

Stratsys’ tilbud

Over halvparten av kommunene i Sverige bruker i dag Stratsys. Ved å digitalisere forretningsprosessene dine kan vi hjelpe deg med å oppnå en god grad av transparent, effektivitet og en ressurssmart organisasjon. Vi tilbyr velprøvde løsninger som kan forenkle arbeidslivet for ansatte og ledere på alle nivåer i organisasjonen.

Produkter

Kundene våre i kommunal sektor bruker Stratsys til strategisk, taktisk og operativt arbeid. Dette gir kundene våre store muligheter til å få med seg alle deler i organisasjonen, noe som gir høyere kvalitet, større transparens og økt effektivitet.

Virksomhetsplanleggingg

Virksomhetsplanlegging gjør det mulig å prioritere og fokusere på å utvikle virksomheten og øke kvaliteten på en enhetlig måte.

Bærekraft

Muliggjør et fremgangsrikt bærekraftsarbeid ved å samle alle strategier, mål og KPI-er på ett sted.

Internkontroll

Planlegg kontrollmomenter for å sikre at vi jobber på riktig måte, og samtidig håndterer risikoene og de kravene vi har på oss.

Risikostyring

Identifiser og planlegg for risikoer på alle nivåer i organisasjonen. Risikoverktøyet kan tilpasses til det kompleksitetsnivået dere ønsker.

Informasjonssikkerhet

Bruk tydelige risikoanalyser og handlingsplaner for å sørge for at arbeidet med informasjonssikkerhet er av høy standard.

Systematisk arbeidsmiljøledelse – SAM

Stratsys’ produkt for systematisk arbeidsmiljøledelse skaper forutsetninger for å sikre en god og trygg arbeidsplass for de ansatte.

Kvalitetsarbeid for skolen

Systematisk arbeid med kvalitetsarbeid basert på en felles arbeidsprosess bidrar til transparens, likeverdighet og ikke minst kvalitetssikring.

Les mer i Knowledge Hub