Webinar On demand

Hur påverkas kommunala och regionala koncerner och bolag av CSRD?

I det här webinaret förklarar vi vad CSRD och ESRS är och hur det påverkar offentlig sektor både avseende rapportering och strategiskt hållbarhetsarbete. 

Rebecka Jakobsson från 2050 hjälper dig att förstå det nya ramverket samt ger praktiska råd och konkreta tips för att lyckas med arbetet framåt.

mint-colored-background-hero-banner

Talare & moderator

Rebecka Jakobsson

Hållbarhetskonsult, 2050

Rebecka är seniorkunsult på 2050 med fokus på strategisk hållbarhetsrådgivning och hållbarhetsrapportering. Rebecka har flerårig erfarenhet av att projektleda uppdrag inom hållbarhetsområdet och har stöttet flertalet företag från både privat och offentlig sektor inom olika branscher.

Cecilia Almér

ESG Lead, Stratsys

Cecilia arbetar som hållbarhetsexpert på Stratsys med särskilt fokus på de nya kraven kring hållbarhetsrapportering. Hon har stor erfarenhet av att arbeta både på strategisk och operativ nivå inom en rad olika branscher.

Det här får du med dig

Detta webinar riktar sig till dig som arbetar med ekonomi och/eller hållbarhet inom offentlig sektor och ger dig fördjupade insikter om:

  • CSRD och ESRS 
  • Hur och när detta påverkar kommunala koncerner och bolag
  • Hur det kan påverka kommunala bolag som inte berörs direkt av lagkravet 
  • Vikten av ökad dialog inom organisationen, exempelvis mellan ekonomi- och hållbarhetsfunktioner 
1-Dec-20-2023-02-45-30-3245-PM

Du har väl inte missat våra andra event & webinar?

mint-colored-background-cta-banner