Cybersäker framtid

Ledarskapets och kulturens roll i en cybersäker organisation

Henrik Berg, CTO och Thomas Baasnes, Cybersecurity Director på Verdane, kommer att guida dig i att skapa en cybersäkerhetskultur inom organisationen. Få konkreta råd om att integrera cybersäkerhet i företagets kultur och värderingar samt betydelsen av ledarskapets engagemang för att hantera cyberhot effektivt. 

Hero-standard-large-text-infosec3

Se mer av Cybersäker framtid

riskhantering

Riskhantering 2.0: Att navigera i en komplex företagsvärld

Marcus Ellman, CRO, och Kevin Aytap, säkerhetschef på Avanza, berättar om hur traditionella riskmatriser kan vara vilseledande och varför det är viktigt för VD och styrelse att omdefiniera sitt fokus inom riskhantering. 

dataskydd

Dataskyddets roll igår, idag och imorgon

Agnes Hammarstrand, advokat och partner på Delphi, kommer att fördjupa sig i dataskyddets utveckling över tid. 

nis

NIS2 i fokus - förhållningssätt och vägen framåt

I detta pass kommer vi att gå igenom vad NIS2 innebär, reflektioner om direktivet i stort och hur man kan förhålla sig till direktivet.

Du har väl inte missat våra andra event?

Hero-standard-large-text-infosec3