Cybersäker framtid

Dataskyddets roll igår, idag och imorgon

Agnes Hammarstrand, advokat och partner på Delphi, kommer att fördjupa sig i dataskyddets utveckling över tid. Hon kommer att dela med sig av hur dataskydd har spelat en avgörande roll i att säkra individers personliga integritet, både historiskt och i den aktuella kontexten. Dessutom kommer hon att utforska de framtida utmaningar och möjligheter som dataskyddet står inför. 

Hero-standard-large-text-infosec3

Se mer av Cybersäker framtid

nis

NIS2 i fokus - förhållningssätt och vägen framåt

I detta pass kommer vi att gå igenom vad NIS2 innebär, reflektioner om direktivet i stort och hur man kan förhålla sig till direktivet.

dora

DORA i fokus - Expertpanel och praktisk inblick

I detta panelsamtal får du insikter om de nödvändiga förberedelserna som krävs för att möta kraven i DORA.

ledarskap

Ledarskapets och kulturens roll i en cybersäker organisation

Henrik Berg, CTO och Thomas Baasnes, Cybersecurity Director på Verdane, kommer att guida dig i att skapa en cybersäkerhetskultur inom organisationen.

Du har väl inte missat våra andra event?

Hero-standard-large-text-infosec3