Offentlig sektor

Kommunale foretak

BESTILL EN DEMO

Noen kunder i denne sektoren.

Stratsys’ tilbud

Stratsys tilbyr smarte digitale produkter innen forretningsplanlegging, bærekraftsrapportering, kvalitetsarbeid samt virksomhetsledelse. Kommunale virksomheter som bruker Stratsys, gjør det for å forbedre det strategiske, taktiske og operative arbeidet med virksomhetsplanlegging for å effektivisere prosjektledelsen, forbedre bærekraftsarbeidet og systematisere kvalitetsarbeidet.

Produkter

Virksomhetsplanlegging

Virksomhetsplanlegging gjør det mulig å prioritere og fokusere på å utvikle virksomheten og øke kvaliteten på en enhetlig måte.

Bærekraft

Muliggjør et fremgangsrikt bærekraftsarbeid ved å samle alle strategier, mål og KPI-er på ett sted.

Internkontroll

Planlegg kontrollmomenter for å sikre at vi jobber på riktig måte, og samtidig håndterer risikoene og de kravene vi har på oss.

Risikostyring

Identifiser og planlegg for risikoer på alle nivåer i organisasjonen. Risikoverktøyet kan tilpasses til det kompleksitetsnivået dere ønsker.

Informasjonssikkerhet

Bruk tydelige risikoanalyser og handlingsplaner for å sørge for at arbeidet med informasjonssikkerhet er av høy standard.

Systematisk arbeidsmiljøledelse – SAM

Stratsys’ produkt for systematisk arbeidsmiljøledelse skaper forutsetninger for å sikre en god og trygg arbeidsplass for de ansatte.

Noen av våre integrasjonspartnere

Les mer i Knowledge Hub