Offentlig sektor

Kommunale foretak

BESTILL EN DEMO

Noen kunder i denne sektoren.

Stratsys’ tilbud

Stratsys tilbyr smarte digitale produkter innen forretningsplanlegging, bærekraftsrapportering, kvalitetsarbeid samt virksomhetsledelse. Kommunale virksomheter som bruker Stratsys, gjør det for å forbedre det strategiske, taktiske og operative arbeidet med virksomhetsplanlegging for å effektivisere prosjektledelsen, forbedre bærekraftsarbeidet og systematisere kvalitetsarbeidet.

Produkter

Virksomhetsplanlegging

Virksomhetsplanlegging gjør det mulig å prioritere og fokusere på å utvikle virksomheten og øke kvaliteten på en enhetlig måte.

Bærekraft

Muliggjør et fremgangsrikt bærekraftsarbeid ved å samle alle strategier, mål og KPI-er på ett sted.

Internkontroll

Planlegg kontrollmomenter for å sikre at vi jobber på riktig måte, og samtidig håndterer risikoene og de kravene vi har på oss.

Risikostyring

Identifiser og planlegg for risikoer på alle nivåer i organisasjonen. Risikoverktøyet kan tilpasses til det kompleksitetsnivået dere ønsker.

Internrevisjon

Med internrevisjonen kan selskapet samle inn og analysere den mest kritiske informasjonen om det daglige arbeidet, utarbeide anbefalinger og dele informasjonen videre.

Informasjonssikkerhet

Bruk tydelige risikoanalyser og handlingsplaner for å sørge for at arbeidet med informasjonssikkerhet er av høy standard.

Systematisk arbeidsmiljøledelse – SAM

Stratsys’ produkt for systematisk arbeidsmiljøledelse skaper forutsetninger for å sikre en god og trygg arbeidsplass for de ansatte.

Noen av våre integrasjonspartnere

Les mer i Knowledge Hub