https://cdn2.hubspot.net/hubfs/2714638/Website/img/illustrations-png/simplicity-platform.png
Webinarvideo

Egenkontroller och checklistor

Hur du effektiviserar arbetet med egenkontroller i Stratsys

För att säkerställa att man lever upp till lovad kvalitet genomför många organisationer olika typer av egenkontroller i form av checklistor. Detta kan till exempel vara för hygienronder, skyddsronder i arbetsmiljöarbetet eller andra typer av kvalitetsrevisioner. Många gör detta med hjälp av penna och papper för att sedan göra manuella tidskrävande sammanställningar och uträkningar. Detta webinar ämnar till att gå igenom hur man kan utföra dessa delarna digitalt - i Stratsys. Vi kommer också demonstrera hur åtgärder enkelt kan kopplas till avvikelser i egenkontroller samt hur detta kan exporteras till olika typer av rapporter.  Webinaret sker online och du deltar via din egen dator. Givetvis har du möjlighet att ställa frågor. 

Under webinaret visar vi: 

  • Hur arbetet med egenkontroller och checklistor sker i Stratsys
  • Hur man formulerar åtgärder kopplat till avvikelser från egenkontrollerna
  • Demonstrera hur man får en samlad överblick över alla egenkontroller

amanda-eldering-elips200x200
Amanda Eldering 
Simplicity Consultant Healthcare 
amanda.eldering@stratsys.se 
+46 70 429 34 52

Se webinarvideo