Kvalitetsarbeid

Forbedre kvalitetsarbeidet med Stratsys

Med et kvalitetsstyringssystem basert på rammeverket deres kan dere forbedre prosessene deres og effektivisere driften basert på behovene til kundene deres.

stratsys-quality-wheel
Wastbygg-gruppen-logotyp
mobile-1
aleris-logo
humana-logo-1
227 400 +
brukere av Stratsys produkter og plattform.
200 +
systemer kan integreres med Stratsys.
500 +

kunder over hele verden. 

Planlegg

Planlegg for optimalisering og kontinuerlige forbedringer

Planlegg kvalitetsarbeidet ut ifra de lover, krav og mål som gjelder for akkurat deres virksomhet. Skap en felles måte å jobbe på med visuelle prosesser og tydelige ansvarsområder for hele organisasjonen. Til støtte har dere verktøy for risikoanalyser og kvalitetskontroller. Ved å koble arbeidet til den strategiske planen deres får dere et integrert styringssystem.

Group 4677 (1)

Gjennomfør

Følg utviklingen og forbedringer i sanntid

I verktøyet finner dere enkle visninger for å jobbe med avvik og kontinuerlige forbedringer. Kvalitetskontroller kan gjennomføres med støtte fra etablerte sjekklister; og utfall av kvalitetsindikatorer kan følges over tid. Dere kan raskt se status for tiltakene og inngrepene deres.

missed-sales-meetings

Følg opp

Evaluer og analyser kvalitetsarbeidet deres

Dere kan enkelt samle inn data og målepunkter fra ulike deler av organisasjonen for analysen deres, noe som frigjør tid til utviklingsarbeidet. Verktøyet sammenstiller all data automatisk og lager en komplett kvalitetsrapport der utfall, tiltak og forbedringsarbeidet samles. Den årlige evalueringen av prosessene deres inngår i neste års planlegging; alt for å støtte systematisk arbeid.

Group 4510 (2)

Hvorfor skal du velge Stratsys verktøy for kvalitetsarbeid?

Enhetlig struktur

Med et samlet kvalitetsarbeid i et brukervennlig verktøy får dere en enhetlig struktur som forenkler arbeidsprosessene.

Proaktivt risikoarbeid

Med tilgang til data i sanntid blir det lettere å jobbe proaktivt med risikoarbeidet og iverksette forbedringstiltak dersom avvik oppstår.

Øk kundenytten

Verktøyet tilpasses deres virksomhet slik at kvalitetsarbeidet møter deres reelle behov og lar dere fokusere på å øke kundenytten.

Forenklet rapportering

En enklere måte å samle inn data på gjør at dere kan jobbe kontinuerlig med analyser; og frigjør tid til forbedringsarbeidet.
Group 4511

Integrer Stratsys med andre systemer

For å få et helhetlig kvalitetsstyringssystem jobber mange bedrifter med flere ulike verktøy. Stratsys kan enkelt integreres med andre systemer for for eksempel prosesskartlegging, dokumenthåndtering og avvikshåndtering. Takket være dette gir Stratsys deg et helhetlig bilde av alt ditt kvalitetsarbeid, selv om du fortsatt har behov for å jobbe i flere systemer.
integrationer-stratsys-2

Start reisen din med Stratsys i dag

Vil du vite hvordan Stratsys verktøy kan hjelpe din virksomhet? La en av våre eksperter skreddersy en demo etter dine behov.

Stratsys-CTA-3D-arcs