Resursplanering Grundskola & Gymnasium

Framtidssäkra skolans resurser

Låt inte bristen på planering bli ett hinder i din organisation. Med Stratsys kan du synliggöra resurser och ekonomi för en framgångsrik skolverksamhet.

Varför Resursplanering med Stratsys?

Möt kraven om behörighet

Genom synliggörandet av personalens legitimation och ämnesbehörighet blir det enkelt att bemanna med rätt person på rätt funktion enligt lagkraven.

Nå ekonomiska mål

Med en tydlig överblick på kostnader i relation till skolans behov, ges svar på var luckorna finns och vilka åtgärder som behöver vidtas för en mer effektiv och hållbar skola över tid.

Effektivisera planeringen

Allt samlat på ett ställe medför en effektivare tjänsteplanering, timplanering och schemaläggning.

Vad säger våra kunder om Stratsys?

Fler behöriga lärare inom ramen för budget

De största skillnaderna före och efter Stratsys är att vi nu bygger hela tjänstefördelningen utifrån faktiska kunskaper. Förr var det mer tyckande och antagande, men nu kan vi se lärarnas behörigheter kopplat till timplanen direkt i verktyget. Dessutom har vi en prislapp på timplanen som vi inte hade tidigare.
Ola Johansson
Förvaltningscef, utbildnings- och kulturnämnden Ockelbo kommun

Prova kostnadsfritt i 30 dagar

Resursplanering Grundskola

Stratsys verktyg för resursplanering anpassad för grundskolan ger en tydlig bild av hur mycket de olika delarna av din verksamhet faktiskt kostar. Med tjänstefördelning och budget i samma verktyg kan du enkelt planera skolans pedagogiska organisation.

Resursplanering Gymnasium

Stratsys verktyg för resursplanering anpassad för gymnasieskolans program ger bättre koll på kostnader, behörigheter och legitimationer vilket ökar dina förutsättningar att leva upp till lagkraven för gymnasieskolan.


Läs mer om Resursplanering med Stratsys

Grundskola

Effektivisera planering och efterlevnad utifrån den svenska grundskolans undervisningskrav.

Gymnasium

Kvalitetssäkra tjänsteplaneringen kring lagkrav för undervisning och de program gymnasieskolan erbjuder.