Leverantörs due diligence

Utvärdera och hantera risker i era leverantörskedjor

Utvärdera era affärspartners hållbarhetsprestanda med hjälp av Stratsys. Vi erbjuder ett användarvänligt verktyg för due diligence-processen som hjälper er att effektivt identifiera och hantera risker i er leverantörskedja.

due-diligence-stratsys (1)

Anpassning till din verksamhet

Alla organisationer är olika och har olika ambitioner när det gäller hållbarhet. Därför anpassar vi verktyget efter era processer och skräddarsyr självskattningsformulär, riskanalyser och checklistor efter era behov och önskemål.

Effektiv leverantörsutvärdering

Bedöm hållbarhetsrisker utifrån lagstiftning, internationella konventioner och deklarationer som täcker alla hållbarhetsområden: miljö, arbetsrätt, mänskliga rättigheter, antikorruption och styrning.

Medvetenhet om risker

Genomför riskanalyser, kontroller och självskattningar av leverantörer vid löpande utvärdering eller nya affärsrelationer – även vid upphandlingar. Få en god överblick och insikt om potentiella och faktiska risker och åtgärder för att hantera dessa.

Så kan du arbeta i Stratsys

verification-screening

Verifiering och screening

Verifiera era leverantörer i över 100 jurisdiktioner direkt i systemet för att kontrollera att företaget existerar och är aktivt, samt att de inte finns med på några varnings-, sanktions- eller PEP-listor.  

riskanalys-due-diligence

Riskanalys

Identifiera var de högsta riskerna finns i er värdekedja så att ni kan fokusera era resurser där de behövs som mest. Vi bygger skräddarsydda riskanalyser för att passa varje verksamhet. Exempel på vad som inkluderas i en riskanalys är land- och branschrisker. 

sjalvskattning

Självskattning

Utvärdera leverantörer med potentiella och faktiska risker inom samtliga hållbarhetsområden genom skräddarsydda självskattningsformulär. Dessa möjliggör effektiv kommunikation med affärspartners och insamling av nödvändig information.

avvikelsehantering

Avvikelsehantering

Hantera effektivt identifierade risker och negativ påverkan samt för en dialog med leverantörerna om avvikelsehantering direkt i systemet.

nyckeltal-statistik

Nyckeltal & statistik

Filtrera fram information och bygg rapporter för att arbeta med målstyrning och måluppföljning samt för att arbeta strategiskt med den insamlade datan från leverantörskedjan. 

revisionsstod

Revisionsstöd

Genom att all data är samlad, transparent och spårbar i ett och samma system blir ert kompletta underlag lätt att tillgå vid eventuella revisioner.

kartlaggning-av-vardekedja

Kartläggning av värdekedjan

Kartlägg och visualisera era leverantörskedjor i flera led. Identifiera och samla in information om era leverantörers underleverantörer. 

Fördjupa hållbarhetsarbetet ytterligare genom värdekedjan

Platsbesök

Med hjälp av vår add-on Platsbesök kan ni samla in information om era affärspartners hållbarhetsprestanda när ni besöker dem eller genomför inspektioner. Med hjälp av vår app får ni ett lättanvänt protokoll för användaren att fylla i på sin mobiltelefon. Protokollen skräddarsys för att passa era behov.

  • Automatisk bedömning av kontroller​
  • Offlinestöd med synk till Stratsys
  • Stöd för foto, bullermätning med mera
site-visits (2)

Klimatavtryck

Behöver ni kunna samla in, sammanställa och analysera scope 3 data för att identifiera klimatavtryck genom hela värdekedjan? Hantera arbetet i vår modul Klimatavtryck som möjliggör dokumentering och överblick av data både på leverantörsnivå och produktnivå.

klimatavtryck

Fler funktioner för ett framgångsrikt arbete

Stöd för process och arbetsflöde

Få koll på vad ni behöver göra genom att följa fördefinierade steg i processen. Arbetsflödet byggs dynamiskt och justerar automatiskt vilka steg som ska ingå vid olika identifierade risknivåer. Få en smidig översikt över slutbedömningen av alla eller enskilda leverantörer. 

 

Analyser och rapporter

Få stöd för att göra analyser och skapa rapporter för uppföljning av enstaka leverantörer/kategorier, frågor och ämnen, due diligence-processen samt för rapporteringskraven i CSRD, Åpenhetsloven och CSDDD.

Integration med varnings- och sanktionslistor

Genomför screening av leverantörer mot alla stora varnings- och sanktionslistor, samt flera nationella sanktionslistor och PEP-listor.

Uppföljning och påminnelsehantering

Med hjälp av påminnelsefunktioner i systemet får ni hjälp att hålla koll på alla steg i processen så att inget hamnar mellan stolarna.

Objektiv och automatisk bedömning av SAQs

Självskattningsformulären består av flervalsfrågor för att ni ska få ut så relevant information som möjligt. Systemet genererar en automatisk bedömning av leverantörens risknivå.

Riskanalys

Analysera branschrisker baserat på EU:s branschsystem (NACE), både på en övergripande nivå och utifrån specifika delrisker såsom korruption, sociala frågor, miljö och klimat.

Stratsys AI

Stratsys AI hjälper er att generera förslag på åtgärder vilket effektiviserar era processer ytterligare.

Vägledning och rådgivning

Som komplement till vår hållbarhetsprodukt erbjuder vi, i samarbete med våra partners, rådgivning till dig som vill uppnå verklig förbättring och resultat.

_MG_9379

Vill du veta mer om hur Stratsys kan hjälpa er?

Boka en gratis demo så hör vi av oss för ett förutsättningslöst möte.

Stratsys-CTA-3D-arcs

Upptäck fler fördelar med Stratsys plattform

Med Stratsys kan du samla alla era affärskritiska processer på en plats. Allt från hållbarhet, riskhantering, kvalitetsledning och mycket mer.

  • Arbeta med efterlevnad av regulatoriska krav inom flera viktiga områden
  • Öka produktiviteten i organisationen
  • Börja med ett område och skala upp användningen vid behov
sustainability-management-bashboard (1)-1

Vill du veta mer? Boka gratis demo idag.