Kvalitetsledningssystem enligt ISO-standard

Öka kundnyttan och organisationens prestanda

Med ett kvalitetsledningssystem utifrån internationell standard kan ni förbättra era processer och effektivisera verksamheten utifrån era kunders behov.

BOKA DEMO

"Stratsys har hjälpt oss att hålla ihop arbetet med processer och ledningssystem på ett effektivt sätt"

Robin Rinde | Säkerhetschef, Pulsen Production

Funktioner

Kvalitetsledning handlar om att förbättra era resultat med fokus på kundnyttan. Vi har alla smarta funktioner du behöver för att kvalitetssäkra och utveckla era processer med syftet att nå era mål.

Processorientering & Målstyrning

Visualisera era processer och koppla till uppsatta mål för förbättrad styrning och ledning.

Risk- och Möjlighetshantering

Ta fram era risker och möjligheter och deras effekt för att kunna prioritera vilka åtgärder och aktiviteter som ska genomföras.

Avvikelsehantering

Registrera era avvikelser och sätt in åtgärder med tydligt fördelat ansvar.

Förbättringsarbete

Synliggör ert förbättringsarbete och följ kontinuerligt utvecklingen av genomförda insatser.

Egenkontroller

Utför och följ upp era kontroller med stöd av enkla checklistor.

Rapporter & Dashboards

Ta fram rapporter och analyser med stöd av aktuell data och få en överblick av kvalitetsarbetet med KPI-diagram och framsteg i realtid.

Att göra-lista

Få automatiska påminnelser för dina aktiviteter och deadlines samlade i en egen lista så inga uppgifter tappas bort.

KPI:er

Analysera dina mål och mätpunkter. Hantera rapporter manuellt eller integrera dem med övriga analysverktyg.

Flexibelt och anpassningsbart

Vi hjälper er gärna att anpassa våra produkter efter era specifika behov.

Läs mer i vår Kunskapshub!