Kvalitetsledningssystem utifrån era ramverk

Öka kundnyttan och organisationens prestanda

Med ett kvalitetsledningssystem baserat på era ramverk kan ni förbättra era processer och effektivisera verksamheten utifrån era kunders behov.

PRODUKTEN STÖDJER: ISO 9001:2015

BOKA DEMO TESTA GRATIS

Planera

Planera för optimering och ständiga förbättringar

Planera kvalitetsarbete utifrån de lagar, krav och mål som gäller för just er verksamhet. Skapa ett gemensamt arbetssätt med visuella processer och tydliga ansvarsområden för hela organisationen. Till ert stöd har ni verktyg för riskanalyser och kvalitetskontroller. Genom att koppla arbetet till er strategiska plan får ni ett integrerat ledningssystem.

Genomför

Följ utvecklingen och förbättringarna i realtid

I verktyget finner ni enkla vyer för att arbeta med avvikelser och ständiga förbättringar. Kvalitetskontroller genomföras med stöd av uppsatta checklistor och utfall av kvalitetsindikatorer kan följas över tid. Ni kan snabbt se status för era åtgärder och insatser. Alla ansvariga har koll på sina arbetsuppgifter och deadlines i en egen Att-göra lista.

Följ upp

Utvärdera och analysera ert kvalitetsarbete

Ni kan enkelt samla data och mätpunkter från olika delar av organisationen för er analys, vilket frigör tid för utvecklingsarbetet. Verktyget sammanställer all data per automatik och skapar en komplett kvalitetsrapport där utfall, åtgärder och förbättringsarbetet samlas. Den årliga utvärderingen av era processer följer med till nästa års planering, allt för att stödja systematik i arbetet.

"Det är mycket tacksamt att ha all kvalitetsdokumentation samlad i ett system, idag har vi inte ett enda papper längre."

Jon Torp | Humana

Läs mer i vår Kunskapshub!