Plattformsuppdateringar - november 2022

<span id="hs_cos_wrapper_name" class="hs_cos_wrapper hs_cos_wrapper_meta_field hs_cos_wrapper_type_text" style="" data-hs-cos-general-type="meta_field" data-hs-cos-type="text" >Plattformsuppdateringar - november 2022</span>
Skriven av
Josefine Lindskog
Lästid
2 min

Hej! Här är de senaste funktionerna och förbättringarna i Stratsys!

Nya funktioner & förbättringar

 

Uppdaterad design

Vi ser över och uppdaterar gradvis designen i produkten för att skapa en trevligare användarupplevelse.


Den andra veckan i januari släpps förbättringar gällande vänstermenyns utseende till alla kunder. Samtliga uppdateringar gäller enbart utseendet och innebär därmed inga ändringar av funktionella beteenden.

Nya tabellintegrationer - Mercur och CGI Raindance*

I samarbete med Mercur har vi tagit fram en tabellintegration som möjliggör att skicka in ekonomiska tabeller från Mercur direkt in i Stratsys rapporter. Datan uppdateras automatiskt och anpassas utifrån vilken enhet du står på.

 

 

Tidigare i höstas tog vi fram motsvarande integration tillsammans med CGI Raindance. Kontakta din kundansvarige om du vill veta mer eller läs i vår manual.

*Förutom de nya tabellintegrationerna tillhandahåller vi samma integration mot Visma BoP, Twoday/Trimma Insikt, Qlik Sense, Diver och Arena. Tabellintegrationer kräver en separat licens.

Förbättringar av Forms

Ny tabb som visar historiska resultat
För att ytterligare underlätta analysen av checklistans resultat i Forms* går det nu att se tidigare svarsresultat för en checklista som följts upp vid upprepade tillfällen under en egen historiktabb.

 

Möjlighet att redigera enheter i utdelad checklista
Nu är det möjligt att för en redan utdelad checklista i Forms* ändra vilka enheter som ska vara analyserande respektive svarande. En svarande enhet ska genomföra och besvara checklistan i Forms. En analyserande enhet har inte något krav på sig att besvara checklistan, men kan däremot ta del av informationen som underlag för analys.

Funktionen innebär att det går att justera så att exempelvis en enhet som vid genomförande av en checklista tidigare haft krav på sig att besvara checklistan inför nästa svarsomgång kan ändras till att vara analyserande enhet.

Stöd för impersonering
Nu har vi utökat vår impersoneringsfunktion till att även stödja Forms*. Det innebär att det nu går att ge bättre stöd och support till användare som arbetar med en eller flera checklistor i Forms.

* Forms ingår i produktlicens.

Enklare att skapa egna faktorer  i emissionsfaktorkatalogen

Emissionsfaktorkatalogen* gör det möjligt att göra utsläppsberäkningar med hjälp av emissionsfaktorer. Vi har nu förbättrat gränssnittet och gjort det enklare att lägga till en faktor direkt i katalogen utan att använda filinläsning.


Det är också möjligt att duplicera en faktor, vilket underlättar hanteringen och uppdateringen av egentillagda emissionsfaktorer.

 

* Ingår i produktlicens för Hållbarhetsstyrning.

Möjlighet att markera noder för borttagning i aktuell version

Nu har vi gjort det möjligt att använda funktionen "Markera för borttagning" även i aktuell version. Tidigare har den endast funnits tillgänglig i planeringsversionen.  På så vis kan ni på ett tydligare sätt arbeta mer löpande och visualisera noder som ska tas bort framöver.


Med hjlälp av funktionen kan du markera noder som kommer att tas bort permanent i samband vid versionshantering. Noder som har markerats för borttagning visualiseras med en röd färg och eventuella noder som är kopplade till den visualiseras i rosa färg - på samma sätt som i planeringsversionen. 

Funktionen kommer att släppas i början av januari och aktiveras under "Planering" i administrationen.

Förbättrad feedback-ruta

Sedan tidigare kan samtliga användare lämna feedback till Stratsys produktteam kring olika behov och förbättringar i produkterna.
Vi har nu sett över och förtydligat hur vi hanterar feedbacken samt lagt in möjlighet att gå med i vår användarbas.

 

Vi hoppas att du kommer att gilla våra nya funktioner!