Plattformsppdateringar - februari 2023

<span id="hs_cos_wrapper_name" class="hs_cos_wrapper hs_cos_wrapper_meta_field hs_cos_wrapper_type_text" style="" data-hs-cos-general-type="meta_field" data-hs-cos-type="text" >Plattformsppdateringar - februari 2023</span>
Skriven av
Josefine Lindskog
Lästid
2 min

Nya funktioner

Möjlighet att klarmarkera flera rapporter samtidigt 

Med hjälp av funktionen "Klarmarkera alla rapporter" kan du nu klarmarkera samtliga rapporter som hör till samma rapportmall, på en och samma gång.

 

Funktionen har tagits fram för att göra bytet av version enklare och mer effektivt, inte minst i större organisationer, när flertalet enheters rapporter behöver klarmarkeras i samband med versionhanteringen. Läs mer i vår manualartikel!

 

Utökad formatering för tabellintegration QlikSense

Den här utvecklingen riktar sig till er som använder vår tabellintegration mot QlikSense.

För att öka användarvänligheten av de tabeller från QlikSense som skickas in till Stratsys rapporter har vi utökat möjligheterna kring formatering. Det går nu att plocka med styling av tabellerna i QlikSense till Stratsys som gör att ni i större utsträckning kan formatera utseendet i tabellen med färger, delsummor etc. Läs mer om hur du går tillväga i manualartikeln


Är du intresserad av att veta mer om tabellintegrationen, kontakta er kundansvarige. 

 

 

Forms

Möjlighet att starta, pausa och återuppta en checklista

I det dagliga arbetet händer det inte sällan att det inträffar något brådskande som medför att det inte går att slutföra en arbetsuppgift som tänkt. Vi har därför gjort det möjligt att kunna pausa en checklista så att arbetet med att besvara checklistan kan återupptas vid ett senare tillfälle. All information såsom utfall, kommentarer, skapade risker eller åtgärder sparas.

 

 

När checklistan senare återupptas av dig eller behörig kollega ges en tydlig överblick över vilka frågor som besvarats samt av vem, så att du eller kollegan enkelt kan fortsätta med uppgiften.

 

Möjlighet att skjuta fram deadline för en checklista

Ibland går det inte att hålla deadline som tänkt och det kan därför bli svårt att hinna få in alla svar på en checklista enligt utsatt tid. Vi har därför gjort det möjligt att förlänga deadline för en checklista några ytterligare dagar för att kunna få in de sista svaren.

 

 

Funktionen går att använda både innan och efter en checklista har passerat deadline, där checklistan i det senare fallet låses upp när deadline förlängs. 

* Forms ingår i produktlicens.

 

Övriga förbättringar

Enklare hantering av konsoliderade mått vid omorganisationer

Vid omorganisationer är det vanligt att enheter tas bort. Det har tidigare funnits en begränsning för mått som är konsoliderade på flera enheter som gjort att det inte har gått att ta bort den översta enheten eller en mellanenhet i konsolideringskedjan utan att data försvinner. Nu är det förbättrat och möjlighet finns för globala administratörer att ta bort dessa enheter ur kedjan.

Vi vill påminna om att inför en stundande omorganisation läsa igenom denna manualartikel med tips på tillvägagångssätt.

 

Uppdaterad design av toppmenyn

Toppmenyn har fått en förbättrad design i form av uppdaterade ikoner (t.ex. organisation och version) samt uppdaterat typsnitt i popouts.

 

 

Förbättrad scroll i Do board

Nu har vi gjort det möjligt att scrolla vertikalt på hela brädan så att du enklare ska kunna se all information. Tidigare gick det endast att scrolla vertikalt inom respektive kolumn.  

 

Möjlighet att maximera gadgets med hjälp av dubbelkli

Nu är det enklare att öppna gadgets i ett större läge genom att dubbelklicka i gadgetens header. Tidigare gick det endast genom att använda valet  "Maximera" i gadgetens trepunktsmeny.