Allmänt

Möjlighet att klarmarkera flera rapporter samtidigt

Klarmarkera rapporterna på alla enheter för att säkerställa att rapporterna får sin data inläst, vilket är särskilt viktigt innan versionshanteringen

Beskrivning

Med funktionen 'Klarmarkera alla rapporter' kan du klarmarkera samtliga rapporter som hör till samma mall med ett knapptryck. Detta passar er som har större organisationer med många enheter som rapporterar i en rapport.

Funktionen förenklar framför allt vid versionshantering då alla rapporter bör klarmarkeras innan versionen byts. Funktionen säkerställer då att alla rapportdelar får sin data inläst från de kopplade styrmodellerna. Funktionen finns dock tillgänglig i både aktuell version och planeringsversion.

Endast rapporter som ännu inte har klarmarkerats kommer att påverkas när funktionen används - redan klarmarkerade rapporter påverkas alltså inte alls. 

Behörighetskrav och förutsättningar

För att funktionen skall bli tillgänglig krävs följande:

  • Att rapporten är aktiverad för inrapportering
  • Att du har behörighet att administrera den gemensamma mallen
  • Att det finns minst en rapport som inte redan är klarmarkerad och som du har behörighet att klarmarkera.
  • Att rapporten inte använder inställningen "100% krävs för att skicka till klar" - du hittar denna rapportinställningar under "Avancerade inställningar:
  • Undantag kommer ske om någon av enheterna har enhetsanpassningar som använder "särskild behörighet". I detta fall visas ändå alternativet "Klarmarkera alla", men endast de rapporter som du har behörighet att klarmarkera kommer då klarmarkeras.

Klarmarkera alla rapporter

Notera: Det finns ingen motsvarande funktion för att ångra klarmarkering av alla rapporter när funktionen 'Klarmarkera alla rapporter' har använts. Istället går det att använda den befintliga funktionen för att backa status för varje enskild rapport.

Du hittar funktionen i trepunktsmenyn för respektive rapport om förutsättningarna enligt ovan är uppfyllda. 

I trepunktsmenyn, välj 'Klarmarkera alla rapporter':

Bekräfta att du önskar klarmarkera rapporterna på samtliga enheter.

Det är viktigt att data läses in i detta steg, annars riskerar du att få helt tomma rapportdelar. Det är endast när du har backat redan klara rapporter och önskar klarmarkera dessa igen som det är relevant att kryssa ur denna inställning.

Notera att data inte kommer läsas in om rapporten baseras på en borttagen version! Detta framgår av rapportens inställningar.

När du har bekräftat kommer ett bakgrundsjobb att startas som uppdaterar och klarmarkerar dina rapporter. När bakgrundsjobbet är klart kommer det att presenteras enligt nedan: