I samband med versionshantering
  1. Manual
  2. Rapporter
  3. I samband med versionshantering

Möjlighet att klarmarkera flera rapporter samtidigt

I denna artikel hittar du mer information om hur funktionen 'Klarmarkera alla rapporter' fungerar och hur du kan använda den på bästa sätt.

Syfte och bakgrund

Med hjälp av funktionen 'Klarmarkera alla rapporter' går det nu att klarmarkera samtliga rapporter som hör till samma mall på en och samma gång. I större organisationer kunde det tidigare kräva en del administration att klarmarkera de rapporter som ännu inte var satta till klar då varje enskild rapport behövde klarmarkeras individuellt.

Funktionen har tagits fram för att göra bytet av version enklare och mer effektivt när flertalet enheters rapporter finns knutna till en och samma rapportmall och behöver klarmarkeras i samband med versionhanteringen.  Funktionen finns tillgänglig i både aktuell version och planeringsversion.

 

Klarmarkera alla rapporter

Du hittar funktionen i trepunktsmenyn för respektive rapport där valet 'Klarmarkera alla rapporter' återfinns.

Valet 'Klarmarkera alla rapporter' kommer endast att visas om det finns rapporter som inte är klarmarkerade. Visas inte detta val i trepunktsmenyn finns det inga rapporter att klarmarkera, d.v.s. samtliga är klarmarkerade. 

Detsamma gäller även om man i rapportinställningarna valt att klicka i checkboxen för "100% krävs för att skicka till klar". Detta innebär att varje enskild rapporterande enhet måste klarmarkera rapporten för sin enhetsnivå och det kan endast ske när varje enskild rubrik klarmarkerats alternativt klarmerkerats och godkänts.

1. I trepunktsmenyn, välj 'Klarmarkera alla rapporter'.

 

2. En dialogruta visas där du får bekräfta att du önskar klarmarkera alla enheters rapporter.

Om rapporten innehåller rapportdelar som inte har synkats finns det möjlighet att synka/uppdatera rapporten en sista gång.

Endast rapporter som ännu inte har klarmarkerats kommer att påverkas när funktionen används. Redan klarmarkerade rapporter påverkas därför inte. 

Rapporter som klarmarkerats med hjälp av 'Klarmarkera alla rapporter' får samma datum för klarmarkering.

 

Klarmarkering av stora rapporter som uppdateras innan klarmarkering

I det fall den gemensamma mallen innehåller en väldigt stor mängd rapporter med tillhörande rapportdelar som uppdateras i samband med klarmarkering, kommer ett bakgrundsjobb att startas om det tar för lång tid att utföra klarmarkeringen. När bakgrundsjobbet är klart kommer det att presenteras i en popout uppe till höger.

 

Vilka kan använda funktionen?

För att kunna använda funktionen krävs följande:

  • Att du har behörighet att administrera den gemensamma mallen, samt
  • Att det finns minst en rapporterande enhet vars rapport inte redan är klarmarkerad och som du har behörighet att klarmarkera. 

Bra att veta

Det finns ingen motsvarande funktion för att ångra klarmarkering av alla rapporter när funktionen 'Klarmarkera alla rapporter' har använts. Istället går det att använda den befintliga funktionen för att backa status för varje enskild rapport.