Plattformsuppdateringar - april 2023

<span id="hs_cos_wrapper_name" class="hs_cos_wrapper hs_cos_wrapper_meta_field hs_cos_wrapper_type_text" style="" data-hs-cos-general-type="meta_field" data-hs-cos-type="text" >Plattformsuppdateringar - april 2023</span>
Skriven av
Josefine Lindskog
Lästid
3 min

Nya funktioner

Bättre möjlighet att styra vem som får läsa känslig information 

Vi har tagit fram en ny nivå i behörighetsinställningarna som kallas ”Läsa”. Tidigare fanns enbart behörigheterna "skapa", "ändra" och "rapportera" och som standard fick alla användare möjlighet att läsa all information på de enheter och menyer de hade tillgång till.

Med den nya behörigheten för ”Läsa” går det nu att begränsa användares möjlighet att se information i såväl styrmodellskolumner som rapporter. För rapporter har det varit möjligt att begränsa vad en användare får se även tidigare, men har nu stärkts i begränsningar för synlighet vid skapande av rapporter.

För att använda den nya behörigheten krävs ett aktivt val. Utan det fungerar behörigheterna precis som tidigare. Du hittar mer information om funktionen i vår manualartikel.

Funktionen är främst till för er som ställer höga krav på att information endast ska vara synlig för personer med rätt behörigheter. Kontakta oss gärna för rådgivning kring ert eventuella användande av funktionen. 

 

Ökad kontroll och trygghet med Stratsys Alerts

Den här utvecklingen ingår i produktlicens.

Stratsys Alerts är en ny funktion som vi har tagit fram för att ni tidigt ska kunna få signaler om när något kritiskt sker, eller vid större förändringar i er kontrollmiljö.

Stratsys nya aviseringar

  • Varnar för när en risk blir kritisk
  • Detekterar större riskförändringar


Nu i april släpps den första versionen av Stratsys Alerts som innefattar aviseringar kopplat till förändringar i riskbedömningar. I samband med utvecklingen av funktionen har vi även förbättrat designen för aviseringscentret och epost-utskicken för aviseringar. Läs mer om Stratsys Alerts i vår manualartikel.

På sikt kommer funktionen att kunna utökas med fler aviseringar som gör det möjligt för er att ha bättre kontroll på viktiga förändringar och därmed känna ökad trygghet i plattformen. 

Kontakta din kundansvarige eller Customer Success Manager som hjälper dig med att komma igång med att använda funktionen!


Förbättrad design för rapportinställningar

Vi har uppdaterat gränssnittet för inställningarna när du skapar en ny rapport respektive ändrar i en rapport. Förutom ett trevligare gränssnitt är informationen omstrukturerad och indelad på ett sätt som gör det enklare att få översikt över rapportens alla olika inställningar. I samband med omskrivningen har vi även sett över WCAG-krav som exempelvis gör det möjligt att tabba sig igenom inställningarna.

 

 

Forms

Den här utvecklingen ingår i produktlicens.

 

Bättre hantering av checklistemallar

Vi har arbetat med att förbättra hanteringen av mallar för att skapa en bättre överblick. Nedan listar vi några av höjdpunkterna med förbättringarna.

 

 

 

Möjlighet att koppla en mall till en särskild produkt

Nu går det att knyta en mall till en specifik produkt för att säkerställa att användare av Forms-administrationen endast ser de mallar för den/de produkter de arbetar med.


Möjlighet att arbeta med utkast

Nu kan du arbeta med checklistemallar som ett utkast. När mallen är i utkast-läge kommer endast ägaren av checklistemallen åt den. När väl utkastet är klart går det att publicera mallen. Då får övriga i organisationen tillgång till mallen och kan börja arbeta med den. Först då går det även att koppla mallen mot ett enskilt objekt i en produkt.

 

 

Möjlighet att söka och sortera bland checklistemallar

Nu går det enkelt att söka och sortera bland checklistemallar. Detta för att göra det enklare att snabbt få överblick och hitta rätt bland samtliga mallar. 

 

Möjlighet att skapa arbetsgrupper för en checklista

Tidigare kunde endast en ägare av en mall göra ändringar. Nu kan en ägare bjuda in behörig kollega till samma mall och på så vis dela ägarskapet, som en arbetsgrupp. Det går även att föra över ägandeskapet till en behörig kollega, exempelvis om en kollega slutar och en annan börjar.

 

 

Förbättringar kring uppdatering av en redan utfördelad checklista

Nu går det att på ett säkert sätt uppdatera en redan utfördelad checklista. I det fall en checklista har besvarats och resultat har inkommit där ändringar önskas göras inför nästa svarsomgång går det nu att uppdatera, skapa och ta bort frågor på ett säkert sätt. 

 

Historik påverkas inte av ändringarna utan endast framtida svarsomgångar. Om ändringar sker i mallen under en pågående svarsomgång kommer ändringar som gjorts i mallen inte att påverka den pågående svarsomgången.

 

 

Övriga förbättringar i plattformen

Möjlighet att se och visa rapportperiod i webbpublicerade rapporter
Nu har vi gjort det enklare för administratörer av webbpublicerade rapporter att se skillnad på rapporter med samma titel, såsom månads- eller delårsrapporter, genom att visualisera rapportperioden på översiktssidan för webbpublicerade rapporter. Administratören kan nu även välja om periodinformationen ska visas i de publicerade rapporterna.

 

Förbättrad nyckeltalsintegration via API

För att förenkla användandet av vår nyckeltalsintegration via API finns nu en ny bulk-endpoint att använda sig av när många värden ska skickas in till måtten i Stratsys. Här kan du läsa mer om integrationen.