Nyckeltalsintegration

Nyckeltalsinläsning via API

Här hittar du hur du kan använda vårt KPIdata-API för att läsa in data till nyckeltal

💡Använder ni inte nyckeltalsintegration idag, vänligen kontakta er kundansvarig på Stratsys för vidare dialog då det är en Enterprise-/tilläggstjänst.

Vad är en nyckeltalsintegration och vilka nyckeltalsintegrationer erbjuder Stratsys?

Nyckeltal används på flera olika ställen i Stratsys, exempelvis som grund till jämförelser där de olika måtten kan jämföras med resultat från förgående period. Nyckeltal kan även användas som beslutsunderlag för ekonomiska förändringar och analys. Många Stratsyskunder nyttjar idag integrationer för att automatiserat föra över data från externa system till Stratsys. Den vanligaste data som förs över till Stratsys är utfallsdata från nyckeltal och ekonomisiffror. Med hjälp av en nyckeltalsintegration kan ni spara tid genom att inte behöva skriva in manuell data i Stratsys. På så sätt undviker även risken för fel, minskar personberoendet och ni får även ett bättre analysunderlag.

Stratsys erbjuder inläsning via API eller via fil - läs mer om filinläsning här.

Komma igång med Stratsys APIer

För att kunna nyttja Stratsys API:er krävs att en klient har skapas upp i utvecklarportalen för autentisering. 

Läs mer här.

Inläsning av data till nyckeltal via KpiData-API

Nyhet! Ny API-endpoint för bulkuppdatering finns nu tillgänglig för att förenkla användandet av vår nyckeltalsintegration via API, det innebär att det nu är möjligt att uppdatera större mängder värden som ska skickas in till måtten i Stratsys. 

Länk till Swagger för bulkuppdatering av nyckeltalsvärden:

https://apidemo.app.stratsys.com/swagger/ui/node/index#/KpiData

 

Länk till swagger för Stratsys API V1:
https://apidemo.app.stratsys.com/swagger/ui/v1/index#/KpiData anropas genom:
GET 

KpiId måste anges, aktuellt kpiId finner man under respektive styrmodeller i applikationen.

Även Stratsys-CompanyCode är obligatorisk.

GET returnerar KPI-data filtrerat på parametrarna ovan. Det är därmed möjligt att inhämta KPI-data för en eller flera enheter för en eller flera tidsperioder. Det är också möjlighet att kontrollera vilken dimension av nyckeltalet som ska returneras eftersom det är uppsatt med flera dimensioner (för exempel "Utfall", "Utfall män" och "Utfall kvinnor")

PUT   

PUT uppdaterar KPI-data för ett givet:

  • KPI (nyckeltal)
  • Department (organisationsenhet)
  • KPIColumn (dimensionskolumn i nyckeltalet)
  • Date (Tilltänkt period)
  • Value (värdet som ska läsas in)

Viktigt att notera:

Anropet måste innehålla tillräckligt med information för en unik identifierbar cell. KpiId och date är obligatoriska, KpiColumn är obligatorisk och identifieras med hjälp av: KpiColumnId, KpiColumnName, KpiColumnIndex. DepartmentId är obligatorisk om KPI:et är konsoliderat i flera enheter.