Våra produkter

Vad innebär en ny produktversion?

Här förklarar vi hur det fungerar med nya produktversioner som släpps och vad det innebär för dig som har en produktlicens

Vi jobbar ständigt med att utveckla och förbättra våra produkter. För att du som kund ska ta del av det lägger vi ihop utvecklingen till nya versioner av produkten några gånger per år och det kallar vi för nya produktversioner.

Produktversionerna släpps för varje produkt några gånger per år, utifrån när det finns tillräckligt mycket nyheter i produktversionen för att skapa mer nytta för er. 

I en produktversion kan det finnas olika typer av förbättringar, exempelvis:

  • Ny teknisk utveckling med funktionalitet anpassad för varje produkt*
  • Nytt innehåll, exempelvis en ny checklista efter ändrade lagkrav eller en ny rapport
  • Ändrad uppsättning utifrån att ha så bra flöden som möjligt som är baserad på den feedback vi fått och hur vi ser att produkten ska vara uppsatt mest optimalt, exempelvis ändrat menyflöde

Utöver det kan andra typer av förbättringar ingå i en produktversion också, såsom ett nytt steg i produktens flöde eller mindre komponenter exempelvis uppdaterade nyckelord.

* Utöver den tekniska utvecklingen som släpps i en produktversion så släpper vi löpande generell utveckling i plattformen och mot alla produkter. Den tekniska utvecklingen som avses här är den som är framtagen för just en produkts specifika behov och där vi också har en rekommendation på hur den ska användas i produktversionen.

Hur får jag tillgång till en ny produktversion?

Att uppdatera till en ny produktversion är frivilligt för er som kund, men vi vill såklart gärna att ni gör det för att ta del av uppdateringen och därmed få ett bättre användande. 

Vill ni uppdatera så tar ni kontakt med er kundansvarig som sätter er i kontakt med en av våra konsulter. Konsulten hjälper er med den konfigurering som behövs för att få tillgång till delarna i produktversionen. Eftersom ni kan ha gjort anpassningar utifrån produktmallen vi har behöver konsulten ha en dialog med er om hur de nya komponenterna i produktversionen kommer in i just er uppsättning på bästa sätt. Det är möjligt att bara ta in vissa delar av produktversionen om ni önskar och ser att det passar bättre för er. 

Kostnaden för att uppdatera till den nya produktversionen är utifrån det som konsulten hjälper er med. Beroende på vilken produkt och vilken produktversion varierar omfattningen samt om ni uppdaterar från den senaste versionen eller en tidigare. Er kundansvarig tillhandahåller den kostnaden som gäller för er.

Vill du veta mer?

För mer information om er nuvarande produktversion och vilka versioner som finns tillgängliga för er, vänligen kontakt er kundansvarig.


Vi kommer löpande när nya produktversioner kommer publicera dem i vår manual, där du då kan läsa om vad respektive produktversion innebär för just de produkter ni använder:

Produktversioner

Här är ett exempel för en ny version av Kvalitetsledning i Skola: