Stratsys Implementering

Implementering

Ett nytt system behöver ofta nya arbetssätt. Antingen behöver systemet anpassas efter era interna arbetssätt och rutiner, eller så kanske ni behöver mer kunskap om verktyget. Oavsett så hjälper vi er hitta en nivå som passar just er och era behov. 

Så funkar en implementering

Case

Steg 1: Projekt- och tidplan 

Hela projektet börjar med att vi upprättar en projektplan med tydliga mål och milstolpar. Kombinerat med en riskkartläggning och gemensam tidplan skapar vi en struktur för just ditt införandeprojekt.   

Steg 2: Workshop 

Genom en serie workshops hjälper vi dig och din organisation att komma igång med ert nya arbetssätt. Tillsammans tittar vi på hur ni arbetar idag, hur ni vill arbeta i framtiden och översätter detta till ett enkelt arbetsflöde i Stratsys. 

Steg 3: Uppsättning

Killar framför loggaVi stämmer av uppsättningen  med alla ansvariga och andra intressenter och finjusterar. Allt för att se till att uppsättningen känns rätt för dig och alla dina användare.

Steg 4: Test och avslut

Hela projektet avslutas med ett testtillfälle med tillhörande testprotokoll. Nu säkerställer vi alla att användare i er organisation uppfattar modellen som tydlig, användarvänlig och ändamålsenlig.