Om Stratsys

Stratsys er et SaaS-selskap som ble grunnlagt i Sverige i 2000 med mål om å gjøre det enklere for mennesker, bedrifter og organisasjoner å få mer ut av sine planer, prosjekter og strategier.

Vår målsetning

De siste årene har teknologi utviklet, engasjert og forandret verden rundt oss, men vår målsetning er fortsatt like relevant som før: Å gjøre det så enkelt, trygt og ikke minst smidig som mulig å jobbe sammen.