Stratsys erhåller ISO 27001-certifiering på rekordtid

iso-27001-certifiering-stratsys
Skriven av
Maria Svanberg
Lästid
1 min

— Vi är stolta över att meddela att Stratsys nu har blivit ISO 27001 certifierat. Certifieringen understryker vårt engagemang att leverera högsta nivå av data- och informationssäkerhet till våra kunder.

ISO 27001 är den internationella standarden för ledningssystem för informationssäkerhet (LIS). Den specificerar kraven för att etablera, implementera, underhålla och kontinuerligt förbättra informationssäkerhet och dataskydd inom organisationen. Att bli ISO 27001 certifierat innebär att Stratsys uppfyller dessa strikta standarder, vilket ger våra kunder fullständigt förtroende för att deras information är säker hos oss.

"Det är en styrka att kunna demonstrera för våra kunder att vi håller oss till de högsta internationella standarderna när det gäller informationssäkerhet."


"Att erhålla ISO 27001 certifieringen visar på vår fortsatta strävan att sätta kundens säkerhet i första hand", säger Fredrik Demling, VD för Stratsys. "Det är en styrka att kunna demonstrera för våra kunder att vi håller oss till de högsta internationella standarderna när det gäller informationssäkerhet."

Under ledning av Stratsys CISO, Per Gustavsson, och hans engagerade arbetsgrupp, kunde den krävande certifieringsprocessen bli klar 8 månader.

 

per-pr (1)

 

"Detta är bara början på vår resa för att kontinuerligt förbättra vårt Ledningssystem för informationssäkerhet och dataskydd, och säkerställa att våra kunders data alltid är skyddad." -

Per Gustavsson,
CISO på Stratsys


"Nu är en del av vår resa avklarad, och det har varit både kul och lärorikt att leda vårt företag genom denna process. Men det är verkligen det dedikerade arbete som mina fantastiska kollegor har lagt ned som har gett oss resultatet att vi nu är certifierade", säger Per, CISO. "Detta är bara början på vår resa för att kontinuerligt förbättra vårt Ledningssystem för informationssäkerhet och dataskydd, och säkerställa att våra kunders data alltid är skyddad", tillägger Per. "Med vår certifiering blir det ännu enklare för oss att vara transparenta och att bevara och utveckla det förtroende som våra gamla och nya kunder har gett oss. För att hjälpa oss att hålla ordning i vårt arbete med certifieringen och fortsatta förbättringar, använder vi vår egen produkt. Det är nu resan börjar på riktigt."