Sparc Group sätter grunden för framtidens koncernövergripande hållbarhetsarbete med Stratsys

two-men-at-construction-site-working
Skriven av
Clara Westman
Lästid
2 min

Genom att implementera Stratsys hållbarhetsprodukt vill Sparc Group ta ett strategiskt kliv framåt för hela koncernen. Frida Ohlin, Affärsutvecklingschef på Sparc Group, berättar mer om deras ambitioner och hur de vill frigöra större utrymme för sina medarbetare till den fortsatta framåtrörelsen i dotterbolagens hållbarhetsarbete.


Sparc Group är en ledande koncern inom installationsbranschen. Genom sina 72 dotterbolag och 910 medarbetare erbjuder de en bred portfölj av kompletta helhetstjänster inom VVS, el, tele- och datateknik samt säkerhet. Sedan starten 2021 har Sparc Group snabbt nått en omsättning på 1,8 miljarder kronor, vilket positionerar dem som en nyckelaktör i branschen.

Att lägga en stabil grund för hållbarhet

Sparc Group har höga ambitioner inom hållbart företagande och har som vision att med stort hjärta skapa Sveriges mest hållbara arbetsplats i installationsbranschen. Eftersom de som koncern står i startgroparna med sitt långsiktiga hållbarhetsarbete ser de stora möjligheter för sin satsning med Stratsys. Lösningen för hållbarhetsstyrning kommer att hjälpa Sparc Group att effektivisera sitt arbete samtidigt som de enkelt kan skala upp och anpassa sig till omvärldens krav, inklusive det nya CSRD-direktivet.

– Tack vare att vi är en ung koncern kan vi bygga vår hållbarhetsstrategi på en stabil grund genom att ta höjd för kommande krav redan nu. Med Stratsys kan vi göra rätt från början när det kommer till bland annat mätning och redovisning, och därmed minska behovet av framtida större justeringar i vår övergripande strategi och för våra koncerngemensamma mål, menar Frida Ohlin.

Verktyget som uppfyller kraven för hela koncernen

Det nya CSRD-direktivet ställer högre krav på företags hållbarhetsrapportering och förutsätter ett effektivt och systematiskt tillvägagångssätt för att säkerställa efterlevnad och samla underlag för analys och rapportering. Stratsys plattform underlättar för Sparc Group att skapa ett arbetssätt för styrning som går i linje med både deras övergripande hållbarhetsstrategi och omvärldens krav. Frida Ohlin understryker vikten av att integrera koncernens nuvarande och framtida dotterbolag i en enhetlig riktning:

Med Stratsys verktyg kommer vi på ett kvalitativt och effektivt sätt att kunna styra alla våra verksamheter mot efterlevnad av CSRD

 

– Med Stratsys verktyg kommer vi på ett kvalitativt och effektivt sätt att kunna styra alla våra verksamheter mot efterlevnad av CSRD, samtidigt som vi kan fortsätta vårda koncernfördelarna så att våra bolag får det stöd som behövs i sitt dagliga arbete. En förutsättning för detta är att vi kan arbeta tids- och resurseffektivt med datainsamling, mätning, jämförelse och uppföljning, menar hon.

Smidigare uppföljning och fokus på förbättring

Frida Ohlin förklarar att de även tror på att arbetet med Stratsys på sikt kommer skapa en ökad medvetenhet kring de olika verksamheternas påverkan på och bidrag till den gemensamma strategin, men också för branschen i stort. Sparc Groups ambition är att från centralt håll kunna följa upp dotterbolagens dagliga hållbarhetsarbete, vilket kommer att bidra till en starkare, mer hållbar koncern.

– Istället för att låta administration ta för mycket tid i anspråk kan vi ge våra dotterbolag mer utrymme till att skapa faktiska hållbarhetsförbättringar i sin kärnverksamhet. Genom att effektivisera våra processer kan hela organisationen bibehålla fokus på framåtrörelse och förbättring, vilket kommer bidra till både hållbara arbetsplatser och ett attraktivt kunderbjudande i linje med omvärldens krav och förväntningar, säger Frida Ohlin.

Frida O
Frida Ohlin, Affärsutvecklingschef Sparc Group

En flexibel plattform som erbjuder full kontroll i alla led

När Sparc Group övervägde lösningar för att stödja sitt hållbarhetsarbete var det avgörande med en plattform som kunde tillåta styrning utan några begränsningar gällande skalbarhet eller kontroll. Att valet föll på Stratsys som leverantör handlade till stor del om plattformens flexibilitet och stora möjligheter till anpassningar utifrån koncernens behov.

– Vi vill själva kunna sitta i förarsätet och ha kontroll över vårt eget arbete. Med Stratsys som co-driver får vi de bästa förutsättningarna att styra rätt på vägen i vårt hållbarhetsarbete, säger Frida Ohlin.

Är du intresserad av att lära dig mer om hur Stratsys verktyg kan skapa nytta för ert hållbarhetsarbete? Läs om vad vi erbjuder kring Hållbarhetsstyrning eller kontakta oss här.