Region Värmland väljer Stratsys

<span id="hs_cos_wrapper_name" class="hs_cos_wrapper hs_cos_wrapper_meta_field hs_cos_wrapper_type_text" style="" data-hs-cos-general-type="meta_field" data-hs-cos-type="text" >Region Värmland väljer Stratsys</span>
Skriven av
Lisa Skoglund
Lästid
1 min

Region Värmland har precis som hälften av Sveriges regioner valt att börja använda Stratsys produkt för verksamhetsplanering. Stratsys Plattform används bland annat för att underlätta den digitala styrningen.

 - Vi på Stratsys är mycket glada och stolta över att Region Värmland väljer Stratsys för att stötta digitaliseringen av sin styrning. Vi har sedan lång tid tillbaka samarbetat med de största och minsta regionerna i Sverige och ser fram emot att bidra till att förenkla även region Värmlands mycket viktiga arbete. Att fler regioner väljer att arbeta i Stratsys som utgår ifrån kunddriven utveckling är glädjande, det innebär att vi kan spetsa vårt erbjudande ytterligare, berättar Anna Modin på Stratsys. 

Region Värmland ansvar för hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kulturaktiviteter, kollektivtrafik och infrastruktur. Det arbetar idag ca 8000 medarbetare inom regionen.

Regionen kommer börja med att nyttja Stratsys för planering, uppföljning och rapportering av bland annat styrande dokument. Målsättningen är att skapa ett förbättrat stöd för chefer i ledning och styrning, genom bättre visualiserad verksamhetsuppföljning och minskat administrativt arbete. För att effektivisera kommer man att hämta in data i form av nyckeltal automatiskt från ett datalager, för att förenkla översikt och analys av nuläget.

Effekten man hoppas se är en effektivare planering och uppföljning för chefer som i sin tur bidrar till att måluppfyllelsen ökar.

"Vi valde Stratsys då vi i regionen vill digitalisera och underlätta arbetet för våra medarbetare. Regionens olika verksamheter behöver kunna samverka kring gemensamt uppsatta mål, vilket kräver en samarbetsyta där alla kan ta del av relevant information. Vi hoppas att vi kommer få transparens i arbetet och ökat engagemang hos medarbetarna."
-Ulrika Zetterlund Projektledare Region-IT