6.8 Nya funktioner i Stratsys

<span id="hs_cos_wrapper_name" class="hs_cos_wrapper hs_cos_wrapper_meta_field hs_cos_wrapper_type_text" style="" data-hs-cos-general-type="meta_field" data-hs-cos-type="text" >6.8 Nya funktioner i Stratsys</span>
Skriven av
Anders Hjalmarsson
Lästid
3 min

Stratsys 6.8 - Höstrelease 2017

I höstreleasen har vi bland annat förbättrat sekretessinställningarna för rubriker i rapporter och arbetat vidare med den gemensamma inloggningstjänsten. Läs mer om nyheterna nedan! 

Förbättrade sekretessinställningar för rubriker. Sekretessinställningarna i rapporter har förenklats och förbättras på en rad punkter:
- Möjlighet att i enhetsanpassningen kunna styra vilka användare som ska få läsa en sekretessbelagd rubrik eller inte
- Enklare att per rubrik kunna se vilka användare som har rätt att läsa innehållet i en sekretessbelagd rapport eller inte
- Förenklad terminologi och tydligare gränssnitt.

Klickbara länkar i rapporter
Nu är det möjligt att infoga klickbara länkar i era rapporter. Med hjälp av en länkikon i texteditorn kan länkar infogas både i anvisningar och i samband med inrapportering knutna till rapportens textavsnitt. Länkarna gäller både http och https och är klickbara både i verktyget och vid export till Word och PDF. I dagsläget är länkfunktionaliteten begränsad vid användning av inklistring från Word (ikon i editorns verktygsfält).

Övriga förbättringar
- Som en fortsättning på den gemensamma inloggningstjänsten som släpptes i somras omfattas nu även våra kunder med Single sign-on-lösning av den gemensamma inloggningstjänsten.
- Bakomliggande förbättringar av mer teknisk karaktär där vi bl.a. gjort prestandaförbättringar i syfte att tillhandahålla en bättre och snabbare användarupplevelse.
- Tydligare och bättre information i rapportadministrationen i de fall justeringar görs i struktur och innehåll för en rapport som redan har aktiverats för inrapportering.

Justeringsrelease 6.8.2 (2017-12-01)
- För våra kunder som använder SSO är det nu möjligt att styra att inloggning endast ska vara möjligt via kundens inloggningslösning. Utvecklingen grundar sig i att möta kundbehov av högre säkerhet med bl.a. tvåfaktorsinloggning.

- Vi har även förbättrat administrationsgränssnittet för de kunder som använder SSO då lösenord inte längre behöver anges för användarna. Även nya användare får nu en bättre upplevelse då de inte längre behöver ta del av automatiska mail från systemet när de läggs till som användare.

- Vi har gjort en rad förbättringar kring våra integrationslösningar till rapporter. Förbättringarna syftar dels till att standardisera våra integrationer, dels att kunna erbjuda våra kunder fler integrationslösningar, mot bl.a. Infotool och Konstrukt.

- För våra kunder som har integrationslösningar till rapporter är det nu enklare som administratör att få översikt över vilka rapporter som innehåller externa tabeller. Översikten återfinns i administrationen för källsystem och externa koder.

Justeringsrelease 6.8.4 (2017-12-21)
Denna justeringsrelease innehåller förbättringar och buggfixar.

Stabilare påminnelsemail

Vi har gjort påminnelsehanteringen mer stabil och anpassat den för att kunna hantera större mängder data. Utvecklingen löser bl.a. problem för de kunder som tidigare har upplevt att påminnelsemail inte går ut till användare som förväntat.

Nya rapporteringsfönstret (beta) är "sticky"
Utifrån intervjuunderlaget har vi börjat med en av de främsta förbättringspunkterna avseende rapporteringsfönstret som släpptes som en beta i somras. Förbättringarna innebär att fönstret där användare skriver sin kommentar numera ligger fast när användare scrollar nedåt för att kunna ta del av informationen till höger i rapporteringsfönstret.

Massuppdatering av mått
Vi har förenklat och förtydligat denna funktion som används för att uppdatera flera mått samtidigt. Funktionen kan användas av globala administratörer för att uppdatera en eller flera inställningar för mått som skapats upp i organisationen.

Tillgänglighetsanpassning av jämförelsetjänsten
Vi har genomfört en rad förbättringar av jämförelsetjänsten gällande tillgänglighetsanpassning utifrån två av varandra oberoende granskningar, genomförda av Funka Nu och Net Relations utifrån WCAG. I samband med dessa förbättringar tar vi därför bort den tidigare specialversionen som nåddes via länken “Tillgänglig version”. 

Urval av buggfixar
- Förbättrad prestanda vid användning av inline edit för aktivitetsbudgetering med summeringar
- Förbättrad layout vid långa URL:er i rapporteringsgränssnittet
- Förbättringar vid formatering av tabeller i rapporter när Internet Explorer (IE) används

Justeringsrelease 6.8.7 (2018-02-28)
Denna justeringsrelease innehåller förbättringar och buggfixar.

Förbättringar kring inloggningssidan

I höstas släppte vi förbättringar kring inloggningssidan. Nu har vi tagit förbättringarna vidare och justerat utseendet samt förenklat inloggningen för användarna genom att addera knappar för automatisk inloggning genom SSO.

Förbättringar kring måttens konsolideringskedjor och kopplingsregler
Vi har nu utökat stödet kring kopplingar genom att göra det möjligt att koppla noder med underliggande information mellan styrmodeller och versioner.  Utökningen förenklar för de kunder som arbetar med att koppla information mellan olika användningsområden där förbättringarna nu säkerställer att all information följer med till samtliga organisatoriska nivåer.

Integration mot norska SSB för KOSTRA
För våra norska kunder har vi nu tagit fram en integration mot norska Statistisk Sentralbyrå (SSB), Norges motsvarighet till Statistiska centralbyrån (SCB). Integrationen möjliggör inhämtning av data från KOSTRA, Norges motsvarighet till Kolada. Lösningen är i grunden densamma som för Kolada och möjliggör automatisk inhämtning av nyckeltalsdata för fylken och kommuner.

Urval av buggfixar
- Förbättrad beteende i administrationen. Nu går det alltid att byta version utan att bli förflyttad till en annan menyflik.
- Nodegenskaperna "Kopplad till" och "Röda tråden" visar numera även styrmodellskolumner som inte är invalda i vyn/rapportdelen eller som är bortfiltrerade.

Justeringsrelease 6.8.10 (2018-04-25)
Denna justeringsrelease innehåller förbättringar och buggfixar.

Justeringar kring uppföljningsfönstrets utseende
Vi fortsätter att förbättra det nya uppföljningsfönstret inför vårreleasen och släpper nu ytterligare justeringar utifrån den nya gränssnittsdesignen. Bl.a. har vi sett över typsnitt, ikoner och radbrytningar som sammantaget ger en mer enhetlig upplevelse av informationen som presenteras i underlaget.

Läs fler produktnyheter här.