Hälften av Sveriges kommuner väljer Stratsys för sin verksamhetsstyrning

<span id="hs_cos_wrapper_name" class="hs_cos_wrapper hs_cos_wrapper_meta_field hs_cos_wrapper_type_text" style="" data-hs-cos-general-type="meta_field" data-hs-cos-type="text" >Hälften av Sveriges kommuner väljer Stratsys för sin verksamhetsstyrning</span>
Skriven av
Lisa Skoglund

Stratsys har varit marknadsledande inom den kommunala sektorn i femton år. Plattformen används till att digitalisera styrningen och effektivisera planerings- och uppföljningsprocesser.

”Vi är väldigt stolta över att så många av Sveriges kommuner väljer Stratsys. Vi hjälper kommuner att förenkla arbetslivet för sina medarbetare genom att öka effektiviteten i planering, uppföljning och rapportering. Vi har många både långa och fina relationer med våra kommunkunder och ser fram emot att stötta ännu fler kommuner i deras viktiga arbete.” säger Fredrik Demling, Simplicity Area Manager på Stratsys.

De flesta kommunkunderna använder Stratsys till sin verksamhetsplanering och har succesivt utökat användandet med fler funktioner såsom hanteringen av internkontroll, resursplanering och kvalitetsarbete inom skola samt ledningssystem enligt SOSFS 2011:9. Plattformen används för planering och uppföljning för såväl balanserad som tillitsbaserad styrning och på samtliga nivåer i kommunen.