Göteborgs skolor resursplanerar i Stratsys

<span id="hs_cos_wrapper_name" class="hs_cos_wrapper hs_cos_wrapper_meta_field hs_cos_wrapper_type_text" style="" data-hs-cos-general-type="meta_field" data-hs-cos-type="text" >Göteborgs skolor resursplanerar i Stratsys</span>
Skriven av
Fredrik Demling
Lästid
1 min

Göteborgs stad rullar ut Stratsys Resursplanering på alla skolor

Sedan i januari har alla grund- och grundsärskolor i Göteborg tillgång till Stratsys Resursplanering, ett effektivare sätt att planera skolans resurser. Under implementeringsfasen har alla skolor planerat kommande läsår i verktyget, vilket innebär att alla har övergått från att arbeta i egenproducerade excelark till ett gemensamt arbetssätt för organisationsplanering.

”Resursplaneringsverktyget i Stratsys är det som bäst stöttar rektorerna i planeringsprocessen och skapar en brygga mellan de ekonomiska budgetförutsättningarna och hållbarhet för den pedagogiska verksamheten”

Helena Sjöberg
Avdelningschef, verksamhetsstyrning och utveckling 
Göteborgs grundskoleförvaltning


När Göteborgs stad skapade en gemensam grundskoleförvaltning var målet bland annat att skapa förutsättningar för en likvärdig skola, ökad kvalitet i undervisningen och att möjliggöra en hållbar arbetsmiljö för rektorerna. En viktig del i detta arbete har handlat om att kvalitetssäkra styrning och organisationsplanering i grundskolan genom att alla arbetar och kommunicerar genom samma verktyg.

Under året har nästan 200 rektorer tillsammans med biträdande rektorer, intendenter och administratörer utbildats i verktyget och Helena Sjöberg berättar att de allra flesta är positiva.

”Jag tror att det här systemet kan hjälpa mig i mitt uppdrag som rektor. För att få struktur på saker och ting. Och i ett och samma system, det tycker jag känns väldigt bra”

Petter Godske
Rektor, Utbynässkolan 


Hanna Leppänen Ahonen, rektor på Backegårdsskolan berättar om resursplaneringsverktyget som förenklar planeringen i skolorna:
”För mig som rektor är resursplaneringsverktyget väldigt bra för där kan jag se hur vi använder personalen på plats, vilka positioner och i vilken omfattning vi använder personalen. Sedan är det ju väldigt bra för oss att vi kan se över elevens schema och i schemaläggningen få en helhetsbild”.

Helena Sjöberg är nöjd med omorganisationen och tycker att införandet av det nya verktyget kom helt rätt i tiden. I samband med införandet av det nya arbetssättet har även utbildningscheferna varit aktiva så att de kan kommunicera med skolverksamheterna de ansvarar för genom verktyget.

”Politikerna har infört en ny modell för hur pengarna ska fördelas. Samtidigt infördes en ny gemensam timplan. Detta är en del av uppdraget att öka likvärdigheten. Förändringen betyder att anpassningar som skolorna behöver göra på grund av detta kan vara komplicerade. Tanken med verktyget är alltså att det på ett enkelt sätt ska hjälpa rektorn att se de resurser de har. Det gör att de kan planera verksamheten utifrån lagkrav och satsningar samtidigt som det underlättar för rektor att ha koll på lärarnas behörigheter”, avslutar Helena Sjöberg.