Du vet väl om att du kan hantera de globala målen i Stratsys?

<span id="hs_cos_wrapper_name" class="hs_cos_wrapper hs_cos_wrapper_meta_field hs_cos_wrapper_type_text" style="" data-hs-cos-general-type="meta_field" data-hs-cos-type="text" >Du vet väl om att du kan hantera de globala målen i Stratsys?</span>
Skriven av
Erik Englund
Lästid
1 min

Varför göra det krångligare än det behöver vara? Med vår nya paketerade lösning för Agenda 2030 kan du nu planera, genomföra och följa de globala målen på ett strukturerat och effektivt sätt.

Vi vill vara ett hållbart företag och också stötta andra organisationer att bli mer hållbara. Därför ser vi det som vår möjlighet, och nästan skyldighet, att förenkla och effektivisera hållbarhetsarbetet och göra det så enkelt som möjligt för organisationer att ta sitt ansvar.

Inom ramen för Agenda 2030 lanserar vi nu en färdig lösning där du kan planera,
genomföra och följa upp de globala målen med stöd av nyckeltalen i Kolada och med en tydlig koppling till verksamhetens övergripande mål.

Med Stratsys produkt Agenda 2030 får du:

  • En samlad bild av de 17 globala målen med koppling till er strategiska plan
  • Automatisk uppdatering och jämförelse från Koladas nyckeltal
  • Dashboard för varje globalt mål som förenklar kommunikationen och ökar transparensen
  • Analys- och prioriteringsstöd

hallbarhet-illu-text