Stratsys och Clockwork inleder samarbete för att stärka skolsektorn

stratsys-clockwork-samarbete
Skriven av
Clara Westman
Lästid
2 min

Stratsys, en ledande leverantör av digitala lösningar för effektiv skolstyrning, och Clockwork, en framstående aktör inom skolans styrning och ledning inleder partnerskap. Partnerskapet syftar till att ytterligare förbättra skolors förmåga att leverera högkvalitativ utbildning och samtidigt effektivisera sin verksamhet.

Genom att tillhandahålla effektiva verktyg och högkvalitativ kompetens är Stratsys och Clockwork fast beslutna att stödja utbildningssektorn i Sverige och hjälpa skolorna att hantera sina organisationers, ekonomiska och personalrelaterade utmaningar på bästa sätt.

För en bättre skolstyrning och ökad kvalitet

Clockwork, specialiserar sig inte bara på rekrytering av skolledare, utan erbjuder även stöd och handledning till beslutsfattare inom utbildningssektorn. Genom att ta ett helhetsgrepp och samarbeta med skolledare och huvudmän, hjälper Clockwork till att adressera de komplexa utmaningar som är förknippade med styrning och ledning inom skolan.

Stratsys erbjuder produkter som kvalitetssäkrar och stöttar huvudprocesserna inom skola och utbildning. Detta stödjer både medarbetare, chefer och ledare i deras dagliga förbättringsarbete och hjälper till att säkerställa att verksamheten uppfyller lagkrav och att man har en budget i balans.

Minskad arbetsbörda för skolledare

Genom att kombinera Clockworks expertis och nätverk med Stratsys effektiva lösningar för skolstyrning, skapas möjligheter för en mer framgångsrik och effektiv styrning av skolans resurser. Det möjliggör en ökad fokusering på det som verkligen betyder mest – att skapa förutsättningar för en högkvalitativ utbildning. Detta kommer i sin tur att leda till en högre kvalitet i utbildningen som erbjuds Sveriges elever.

Samarbetet kommer rent praktiskt att innebära att Stratsys kunder vid behov kan få stöttning och expertis av Clockworks medarbetare, samtidigt som Clockworks kunder inom skolsektorn kan få möjligheten att prova Stratsys produkter för att samla budget, bemanning och planering på ett och samma ställe.

- Vi är mycket glada över att kunna etablera samarbete med Clockwork, som är en oerhört etablerad aktör inom rekrytering och rådgivning inom skolsektorn. Vi hoppas med detta kunna bidra med ökad expertis och stöd till våra kunder som står inför stora utmaningar de kommande åren, säger Mikael Frestad Solér, Partneransvarig på Stratsys.

"Vi är mycket glada över att kunna etablera samarbete med Clockwork, som är en oerhört etablerad aktör inom rekrytering och rådgivning inom skolsektorn." 

Mikael_porträtt-1

Mikael Frestad Solér, Partneransvarig på Stratsys

- Tack vare samarbetet med Stratsys kommer vi ett steg närmare vår vision kring hållbara skolor och skolledare. Stratsys lösningar linjerar med våra värderingar i alla led och skapar värde på riktigt för alla huvudmän och för det som är viktigt på riktigt, våra elever och deras framtid. Genom våra stora nätverk av erfarna skolledare kan Clockwork tillsammans med Stratsys stötta fler huvudmän i hela Sverige med Senior advisors och på så sätt bidra till kontinuitet i den svenska skolan, säger Fred Hussein, Produktchef Skola på Clockwork

"Stratsys lösningar linjerar med våra värderingar i alla led och skapar värde på riktigt för alla huvudmän och för det som är viktigt på riktigt, våra elever och deras framtid."


porträttfoto Fred 2023

Fred Hussein, Produktchef Skola på Clockwork


För mer information, vänligen kontakta:

Mikael Frestad Solér, Partneransvarig på Stratsys: mikael.frestad.soler@stratsys.se
Fred Hussein, Produktchef Skola på Clockwork: fred.hussein@clwork.se

Om Stratsys: Stratsys är ett svenskgrundat SaaS-bolag med en plattform som effektiviserar kontroll-, kvalitets- och ledningsprocesser inom områden som skolstyrning, hållbarhet och verksamhetsstyrning. Stratsys har ca 190 anställda och stöttar idag över 500 kunder i Sverige och Norge med kontor i Göteborg, Malmö, Stockholm och Oslo.

Om Clockwork: Clockwork är en erfaren aktör inom skolsektorn och specialiserar sig på rekrytering och rådgivning inom styrning och ledning. Med ett imponerande track record inom utbildningsområdet är Clockwork en pålitlig partner för skolor och organisationer som strävar efter framgång.