Säg hej till Stratsys 7.0

<span id="hs_cos_wrapper_name" class="hs_cos_wrapper hs_cos_wrapper_meta_field hs_cos_wrapper_type_text" style="" data-hs-cos-general-type="meta_field" data-hs-cos-type="text" >Säg hej till Stratsys 7.0</span>
Skriven av
Anders Hjalmarsson
Lästid
8 min

Höstrelease 7.0 - Nya Stratsys

Vi har tagit ett helhetsgrepp kring vår design och vårt verktyg och släpper många nyheter och förbättringar som tillsammans kommer ge dig en enklare arbetsdag. Vi kallar det Nya Stratsys.


För våra användare kommer detta märkas genom:

 Tydligare navigering
• Enklare att förstå vad man ska göra
• Snabbare överblick av sin verksamhet
• Snyggare design


Aktivering av nyheter

Den nya designen i vyer och rapporter slås på direkt i samband med höstreleasen. Nyheter och designlyft i övriga delar som rör navigering, ny startsida och nytt uppföljningsfönster slår igenom först efter att en global administratör aktiverat det.


Snyggare design 

Vi har lyft designen i verktyget för att ge våra användare en bättre upplevelse. Det mesta är sig likt i grunden men färger, rubriker, texter och knappar har setts över för att ge ett trevligare uttryck. Ingen funktionalitet har ändrats. Det är enbart den nya designen i vyer och rapporter som slår igenom automatiskt i samband med releasen. Övriga nyheter aktiveras av en global administratör.

Ny design i vyer

Den nya designen får genomslag i vyerna av typen:

• Tabell
Tabell - trädstruktur
Träd - drag and drop

Vissa justeringar såsom typsnitt, rubrikfält och utseende på filter får genomslag i övriga vyer för att ge en konsekvent användarupplevelse.1. Filter

Ny design i vyer Tabell - trädstruktur

2. Vy tabell-tradstruktur

Ny design i vyn Träd - drag and drop 

3. Vy tabell-draganddrop

Ny design i rapporter 

Den nya designen får genomslag på rapporternas översiktssida och inrapporteringssida. Även här är det ingen funktionalitet som har ändrats.

4. InrapporteringssidaNy design i menyer och sidhuvud

Menyn och sidhuvudet där organisationsväljare, versionsväljare och ingång till kontosida med mera finns har fått en ny design. Ingen funktionalitet ändras.

5. Header

Enklare navigering genom vänstermeny 

Vi lanserar en ny meny som gör det enklare att hitta i verktyget. Menyn är alltid synlig till vänster och det är enkelt att växla till just den produkt som du vill arbeta med för stunden. Vänstermenyn visas minimerad i sitt grundläge men går att expandera för att få fram mer information.

6. Minimerad expanderad meny

Administration av vänstermenyn

Menyadministrationen fungerar precis som tidigare där menyer kan anpassas för olika användargrupper. Det som är nytt i administrationen är att en global administratör anger vilken produkt en meny gäller för. Varje produkt kan ha en eller flera menyer knutna till sig för att tillgodose behov hos olika behörighetsgrupper. Varje användare ser dock enbart de menyer de har behörighet att se.

Personlig startsida 

Nya startsidan gör det enkelt för dig att förstå vad som ska göras i verktyget och ger dig samtidigt en visuell överblick av din verksamhet. Nya startsidan består av två delar:

Tydlig att göra-lista
Visuell dashboard


Den nya personliga startsidan hittas alltid högst upp i nya vänstermenyn och är en generell startsida för hela verktyget. Den gamla startsidan finns fortfarande kvar och ligger placerad i toppmenyn, och kan precis som tidigare anpassas per produkt med relevant information så som processbeskrivningar, bilder med mera. Låt oss nu titta närmare på de nya smarta funktioner som den nya personliga startsidan tillför i och med höstens release!


Tydlig att göra-lista

Att göra-listan ger dig snabbt överblick och det är tydligt vad som förväntas av dig då listan samlar alla de uppgifter som du ska följa upp i Stratsys. I varje så kallat “att göra-kort” får du sammanfattande och relevant information om varje uppgift och kan därifrån enkelt ta dig vidare till rätt ställe, till exempel en rapport, en aktivitet eller en mötesåtgärd från Meetings (före detta RunYourMeeting).

7. Attgorakort


Åtgärder från Meetings direkt i Att göra-listan
För er som använder vår produkt Meetings är nu att göra-listan komplett då även åtgärder från Meetings dyker upp i listan.

Tydligare vad som är försenat
Vi har gjort det enklare att se skillnad på vilka uppgifter som är försenade genom att hela slutdatumet är markerat i rött.

Administration av uppföljning direkt i anslutning till att göra-listan
Globala administratörer kan nu direkt via att göra-listan ställa in vad som ska följas upp från era olika planer. Åtgärder från Meetings kräver ingen administration eller konfigurering utan varje användare kommer att se sina åtgärder direkt i listan.

Inställningarna i att göra-listan omfattar i dagsläget vad som ska följas upp i att göra-listan på nya startsidan. I dagsläget genererar listan inte några påminnelser. För er som väljer att gå över till Nya Stratsys rekommenderar vi att ni tar bort tidigare rapporteringstabellfilter och den gamla att göra-gadgeten från era gamla startsidor. Vill ni fortsatt att mail ska gå ut till era användare räcker det med att ni har kvar rapporteringstabellfiltren i den bakomliggande administrationen.

Visuell dashboard

Den andra delen på den nya personliga startsidan är dashboarddelen, och på den samlas relevant information som ger varje användare en överblick av sin verksamhet.

Dashboardens innehåll kan anpassas för att vara relevant för olika delar av organisationen. Varje användare kan också lägga till personligt innehåll.

Innehållet som dashboarddelen på startsidan fylls med kallas för gadgets, där möjligheten att visualisera diagram var först ut i våras. Nu har vi fyllt på med fler gadgets och de som finns att välja in nu är:

Diagram
Årshjul
Gadget för externa länkar


8. Visuell dashboard

Möjlighet för en användare att själv lägga till personligt innehåll
En stor nyhet med den nya startsidan är att användarna själva kan lägga till innehåll i form av gadgets. De gadgets som användaren skapar blir synliga endast för användaren själv.

Möjlighet för lokala administratörer att visualisera innehåll till valda delar av organisationen
En av höstens stora förbättringar är möjligheten för lokala administratörer att skapa gadgets åt sin del av organisationen. Beroende på var i organisationsträdet du som lokal administratör står när du skapar eller ändrar en gadget väljer du vilken gren av organisationen som ska se gadgeten. På så vis kan lokala administratörer skapa gadgets för exempelvis ett specifikt affärsområde, team eller en viss förvaltning genom att navigera till den organisatoriska gren som gadgeten ska synas för.9. Styra innehåll lokal admin

Snyggare diagramgadgets 

Sedan i våras är det möjligt att visualisera befintliga mått som diagram på den nya startsidan. I dagsläget lyssnar gadgeten på de inställningar som redan finns för det aktuella måttet avseende vilka samt antalet serier, antal perioder, visningsläge per serie (stapel, linje eller area) et cetera. Gadgeten lyssnar även på era diagrammallar gällande stödlinjer och dataetiketter.

Utökat urval av mått för lokala administratörer
Tidigare kunde lokala administratörer endast skapa diagramgadgets för mått de var satta som ansvariga för. Denna möjlighet finns fortfarande kvar och har utökats till att även gälla globala administratörer. För vanliga användare gäller detta beteende fortsatt.Vi har justerat så att lokala administratörer har fler mått att välja mellan då de nu kan söka bland mått som finns på enheter som de utifrån behörighet har rätt att se. För att listan ska vara så relevant som möjligt är den per default inställd att endast visa mått som hör till den lokala administratörens del av organisationen. Det går att frångå defaultläget genom att söka på alla mått, alternativt avgränsa sökningen till att endast se de mått som du är satt som ansvarig för. 

10. Utökat urval lokal admin

 

Förbättrad tooltip vid diagram och bättre läsbarhet kring innehållet i diagram
Nu har vi åtgärdat problemet med att det kunde vara svårt att ta del av informationen i diagram som innehåller mycket information. För att göra detta har vi bland annat:

Justerat hur dataetiketter presenteras i diagrammen.

Uppdaterat diagrammen med nya färger som gör det enkelt att se skillnad och därmed att tolka informationen i diagrammen.

Förbättrat tooltipfunktionaliteten så att du nu får översikt över samtliga dataserier och dess värden genom att hålla muspekaren över den period du är intresserad av. Den aktuella perioden markeras nu även av en linje så att du enklare kan härleda vilken period tooltipen visas för.


 

11. Diagram

 

Förbättrad logik kring vilka data som visas när måttet inte existerar på användarens organisationsnivå 
Som administratör går det att välja om måttet i diagramgadgeten ska visa samma data för alla som får se gadgeten, eller om data ska variera beroende på var i trädet användaren befinner sig. I det fall en administratör har valt det senare alternativet men där måttet i fråga inte finns på användarens enhet visade vi tidigare toppenhetens data. Vi har nu justerat detta beteende så att ett meddelande istället visas för användaren som förklarar varför inga data visas.

Nytt årshjul 

Nu släpper vi den första versionen av den nya årshjulsgadgeten på startsidan. Vi har fokuserat på look and feel genom att ni kommer kunna visualisera era befintliga årshjul och därmed få en känsla för den nya designen och komma med feedback. I hjulet kommer ni även kunna se era huvudhändelser och bifogade länkar och dokument som ni eventuellt har knutit till händelserna.

Möjlighet att visualisera flera årshjul i samma gadget
Förutom förbättrad look and feel ger det nya årshjulet möjligheten att visualisera flera årshjul i en och samma gadget. Istället för att som tidigare skapa flera separata årshjul och gadgets kommer det därför vara möjligt att se information från flera årshjul i en och samma gadget. På så vis hänger informationen samman och det är möjligt att välja att endast titta på informationen i ett årshjul i taget. Denna funktionalitet är ett steg på vägen för att göra det möjligt att placera en mindre mängd information i ett och samma hjul och därmed tillgodose behovet av att göra hjulet mindre plottrigt och mer överskådligt.

12. Årshjul

Möjlighet att välja visningsläge för information i årshjulet
I det nya årshjulet är det möjligt att växla mellan att visa informationen just som ett hjul eller en lista.

13. Årshjul lista

Administration av årshjulsgadget
I dagsläget är det endast möjligt att visualisera era befintliga årshjul på den nya startsidan. För att göra ändringar i era befintliga årshjul (lägg till och ta bort händelse, redigera händelsen med mera) gör ni detta som tidigare i det gamla gränssnittet. För att ta bort ett helt årshjul görs detta också som tidigare i den ordinarie administrationen. Du kan läsa mer om vad som är på gång kring utvecklingen av årshjulet längre ner under rubriken “Vad är på gång?”.

Gadget för att presentera information från externa sidor

Nu kan ni skapa gadgets som visar innehåll från externa sidor och system. En nyhet med gadgeten är att både lokala och globala administratörer kan lägga till gadgets med hjälp av fördefinierade länkar eller genom att direkt i gadgeten visa information från en vanlig url (länk till webbsida). En annan nyhet är att även vanliga användare kan presentera information i gadgeten i form av en vanlig url.

14. Gadget extern sida

Enklare uppföljningsfönster

Under året har vi arbetat vidare med det nya uppföljningsfönstret som innehåller tydliga anvisningar och gör det möjligt att följa upp samtidigt som du tar del av analysunderlag. Uppföljningsfönstret är en del av Nya Stratsys och visas därför när ni gör er uppföljning via den nya att göra-listan. 

Vad är nytt?

Optimerat fönstret för laptopanvändare genom att se över anvisningarnas placering och nyttjande av utrymmet i fönstret bättre.

Vi har gjort det tydligare vilka fält som det inte går att mata in data i exempelvis på grund av rapporteringsbehörighet eller formler. Vi har även förtydligat varför fälten är låsta.

 Vi har gjort det möjligt för globala administratörer att komma åt konfigureringen av underlaget direkt från uppföljningsfönstret.

 

Aktivering av det nya uppföljningsfönstret 

Det nya uppföljningsfönstret är en del av Nya Stratsys och ersätter det gamla rapporterafönstret när Nya Stratsys aktiveras av en administratör.

Sedan i våras är det möjligt för en global administratör att aktivera det nya uppföljningsfönstret även i era ordinarie flöden. Det kommer vara möjligt även fortsättningsvis utan att Nya Stratsys aktiveras. Aktiveringen görs då i administrationen under “Kommentarsinställningar”. Vid aktivering visas det nya uppföljningsfönstret på samtliga ställen där rapporteraikonen idag syns (vyer, rapporter, landningssidor med rapporteringstabellsfilter).

15. Aktivering uppföljningsfönstret

Övriga nyheter och förbättringar

QlikSense

Nu har vi tagit fram en integrationslösning för QlikSense bland annat för att möta de kunder som har gått över från QlikView till QlikSense. Med hjälp av lösningen har ni möjlighet att presentera era ekonomiska tabeller i QlikSense direkt i valfri rapport i Stratsys. På så vis sparar ni både tid för era administratörer och användare och väver samman ekonomi- och verksamhetsuppföljningen.

Obligatoriskt för aktiviteter att ha startdatum 

I samband med höstens release gör vi det obligatoriskt för aktiviteter att ha startdatum. Aktiviteter som idag helt saknar startdatum kommer få datumet som aktiviteten skapades som startdatum.

Standardfärg på planeringslist

Planeringslisten som tydligt visualiserar när du befinner dig i planeringsversionen har fått standardiserade färger. Den nya färgen följer färgtemat som noder markerade för borttagning har.

Borttagning av funktioner

Nu tar vi bort följande funktionalitet som inte används längre av några kunder:
- Effektsamband 
- Möjligheten att separera planeringen från aktuell version- Den gamla Kostra-lösningen tar vi nu bort då den har ersatts med nyare funktionalitet tidigare under året.

Vad är på gång?

Som alltid släpper vi funktionalitet löpande. Nedan listas sådant som vi kommer att släppa i efterföljande justeringsreleaser. Vi har valt att presentera förbättringarna i den ordning vi planerar att släppa förbättringarna.

Årshjulet 

För årshjulet har vi följande förbättringar och nyheter i plan att fortsatt släppa under hösten:

Möjlighet att kunna skapa årshjul från den nya startsidan
Självfallet ska ni inte endast kunna visualisera befintliga årshjul utan även kunna bygga helt nya årshjul direkt från den nya startsidan. Vi tittar även på en migreringslösning för att kunna flytta över era gamla årshjul till den nya startsidan.

Möjlighet att kategorisera era händelser med hjälp av kategorinamn och färg
Det finns ett stort behov av att kunna filtrera på händelserna i årshjulet. Detta kommer vi att tillgodose genom att bygga stöd för att kategorisera händelserna och knyta en färg till kategorin. Funktionaliteten kommer därför kunna användas både till att visualisera informationen i hjulet men också för att kunna filtrera på informationen.

Möjlighet att ange att en händelse ska vara återkommande
I dagsläget kopieras samtliga händelser som är återkommande över från ett år till ett annat. I det nya årshjulet kommer det att vara möjligt att ange om händelsen är återkommande eller inte direkt när ni skapar den.

Uppföljningsfönstret 

Möjlighet att göra noteringar utöver den obligatoriska uppföljningstexten
Inom kort kommer vi göra det möjligt att göra mer löpande noteringar utöver er obligatoriska uppföljningskommentar.

Att göra-listan  

Möjlighet att filtrera i listan
Förutom att göra listan ännu mer relevant kommer det att vara möjligt att filtrera i listan, exempelvis för att se vad du är klar med eller vad som ska vara klart fram till ett visst datum.

Dashboardfunktionaliteten på startsidan 

Möjlighet för globala administratörer att visualisera innehåll till valda delar av organisationen
Vi kommer justera beteendet för globala administratörer för hur gadgets visualiseras så det blir konsekvent beteende för både lokala och globala administratörer. Genom att du som global administratör navigerar i organisationsträdet för att skapa eller ändra en gadget väljer du vilken gren av organisationen som ska se gadgeten. På så vis kommer även globala administratörer kunna skapa gadgets för en specifik del av organisationen genom att navigera till den organisatoriska gren som gadgeten ska synas för.

Möjlighet att justera storlek och placering på gadgets direkt från startsidan
För dashboarddelen kommer vi att göra det möjligt att ändra storlek och placering direkt från startsidan utan att behöva gå in i en enskild gadget för att göra detta.

Möjlighet att sätta storlek på gadget mer fritt
Vi planerar att göra det möjligt att ange storlek mer fritt än vad som är möjligt idag, där du idag kan ange storlekarna liten, mellan eller stor.