https://www.stratsys.com/hubfs/Ulrika_Johan_1.png
Video

Webinarvideo - Skolstyrning på huvudmannanivå - kvalitetssäkring av lagkrav i skolan

Ta del av en webinarvideo om en hållbar och god styrning av skolorganisationen. 

Hur skapar man en hållbar och god styrning för skolan? Och kan man vända ekonomiskt underskott utan att göra kvalitetsförsämringar?

Den här videon syftar till att ge dig förståelse för hur man enkelt kan synliggöra befintliga resurser för att öka likvärdigheten för elever och samtidigt förbättra de ekonomiska resultaten.

Du får ta del av hur man kan analysera och följa upp på huvudmannanivå samt de nycklar som behövs för att lyckas.

Du får bland annat ta del av:

  1. Relationen mellan behov av tjänster och tillgång på tjänster - hur kan vi synliggöra överskott i verksamheten?
  2. Hur man kan analysera rekryteringsbehov i syfte att höja andelen behörig undervisning
  3. Nycklar för framgång!


HubSpot Video